Силабуси ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітня програма: математичні методи криптографічного захисту інформації
  • Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики

Код н/д Компоненти освітньої програми Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус силабус
ЗО 2 Історія науки і техніки
Силабус силабус
ЗО 3 Основи здорового способу життя
Силабус силабус
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 5 Основи економіки
Силабус силабус
ЗО 6 БЖД та цивільний захист
Силабус силабус
ЗО 7.1 Математичний аналіз. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 7.2 Математичний аналіз. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 7.3 Математичний аналіз. Частина 3
Силабус силабус
ЗО 8 Диференціальні рівняння
Силабус силабус
ЗО 9 Теорія функції комплексної змінної
Силабус силабус
ЗО 10 Функціональний аналіз
Силабус силабус
ЗО 11.1 Алгебра та геометрія. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 11.2 Алгебра та геометрія. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 12.1 Дискретна математика. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 12.2 Дискретна математика. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 13 Математична логіка та теорія алгоритмів
Силабус силабус
ЗО 14 Теорія імовірностей
Силабус силабус
ЗО 15 Математична статистика
Силабус силабус
ЗО 16 Аналіз даних
Силабус силабус
ЗО 17 Основи класичної фізики
Силабус силабус
ЗО 18 Математичне моделювання
Силабус силабус
ЗО 19 Методи оптимізації
Силабус силабус
ЗО 20 Теорія керування
Силабус силабус
ЗО 21.1 Програмування. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 21.2 Програмування. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 22 Програмне забезпечення обчислювальних систем
Силабус силабус
ЗО 23 Алгоритми та структури даних
Силабус силабус
ЗО 24 Бази даних та інформаційні системи
Силабус силабус
ЗО 25.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
Силабус силабус
ЗО 25.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
Силабус силабус
ЗО 26 Філософські основи наукового пізнання
Силабус силабус
ЗО 27 Інформаційна безпека
Силабус силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1.1 Прикладна алгебра. Частина 1
Силабус силабус
ПО 1.2 Прикладна алгебра. Частина 2
Силабус силабус
ПО 2.1 Комбінаторний аналіз. Частина 1
Силабус силабус
ПО 2.2 Комбінаторний аналіз. Частина 2
Силабус силабус
ПО 3 Спеціальні розділи обчислювальної математики
Силабус силабус
ПО 4 Теорія складності
Силабус силабус
ПО 5 Числові моделі та алгоритми
Силабус силабус
ПО 6 Симетрична криптографія
Силабус силабус
ПО 7.1 Асиметричні криптосистеми та протоколи
Силабус силабус
ПО 7.2 Асиметричні криптосистеми та протоколи
Силабус силабус
ПО 8 Теорія інформації та кодування
Силабус силабус
ПО 9 Переддипломна практика
Силабус силабус
ПО 10 Дипломне проектування
Силабус силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу та їхні силабуси)
2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з кафедрального каталогу)
Четвертий (весняний) семестр
(С4) Web-програмування
Силабус силабус
(С4) Комп’ютерна графіка
Силабус силабус
(С4) Моделі рефлексії у кібербезпеці
Силабус силабус
(С4) Операційні системи
Силабус силабус
(С4) Системне програмування для багатозадачних операційних систем
Силабус силабус
(C4) Спеціальні розділи комбінаторного аналізу
Силабус силабус
П’ятий (осінній) семестр
(С5) Дослідження операцій
Силабус силабус
(С5) Математичне програмування
Силабус силабус
(С5) Методи та технології аналітики даних
Силабус силабус
(С5) Програмування ефективних алгоритмів
Силабус силабус
(C5) Основи аналізу алгоритмів
Силабус силабус
(С5) Системні технології для застосувань Windows
Силабус силабус
(С5) Технології забезпечення якості програмних засобів
Силабус силабус
Шостий (весняний) семестр
(С6) Безпека інтернет-ресурсів
Силабус силабус
(С6) Комп’ютерні мережі
Силабус силабус
(С6) Моделі та методи прийняття рішень
Силабус силабус
(C6) Спеціальні розділи теорії складності
Силабус силабус
(C6) Теоретико-числові алгоритми в криптології
Силабус силабус
(С6) Хмарні технології обробки даних
Силабус силабус
Сьомий (осінній) семестр
(С7) Архітектура комп’ютерних систем
Силабус силабус
(С7) Випадкові процеси
Силабус силабус
(С7) Вступ до алгебраїчної топології
Силабус силабус
(С7) Марковські моделі та їх застосування
Силабус силабус
(С7) Методи машинного навчання
Силабус силабус
(С7) Основи квантової інформації
Силабус силабус
(С7) Проектування високонавантажених систем
Силабус силабус
(С7) Системи та засоби інтерактивної аналітики
Силабус силабус
(С7) Теорія ризиків
Силабус силабус
Восьмий (весняний) семестр
(C8) LaTex в наукових публікаціях
Силабус силабус
(С8) Вступ до технології блокчейн та криптовалют
Силабус силабус
(C8) Методи прикладної статистики
Силабус силабус
(С8) Математичні основи теорії кодів автентифікації
Силабус силабус
(С8) Нечітке моделювання систем безпеки
Силабус силабус
(С8) Основи нелінійного аналізу
Силабус силабус
(С8) Прикладні задачі аналізу даних
Силабус силабус
(С8) Сучасні методи алгебри та геометрії
Силабус силабус