2021 рік

 • Науково-дослiдна робота “Розробка, застосування та адаптація математичних моделей і методів криптоаналізу для систем криптографічного захисту інформаційних технологій у сучасному кіберпросторі” (шифр “Паргус”)
  • науковий керівник НДР: чл.-кор. НАНУ, професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0121U111192
  • термін виконання: з травня 2021р. по грудень 2021р.
  • мета виконання НДР: отримання нових ефективних методів, процедур та алгоритмів аналізу криптографічного захисту систем криптографічного захисту інформаційних технологій у сучасному кіберпросторі
  • науково-технічний звіт про НДР: 316 стор., 21 рисунок, 6 таблиць, 177 джерел
  • ключові слова: диференціальний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, атака бумерангів, постквантова криптографія, кодові криптосистеми, кільцеві підписи, ізогенії, блокчейн, консенсус, proof-of-stake

2020 рік

 • Науково-дослiдна робота “Дослiдження методiв аналiзу криптокрафiчного захисту сучасних iнформацiйних систем” (шифр “Сарган”)
  • науковий керівник НДР: чл.-кор. НАНУ, професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0120U101801
  • термін виконання: з березня 2020р. по листопад 2020р.
  • мета виконання НДР: отримання нових ефективних методів, процедур та алгоритмів аналізу криптографічного захисту сучасних інформаційних систем
  • науково-технічний звіт про НДР: 412 стор., 19 рисунків, 31 таблицю, 240 джерел
  • ключові слова: диференціальний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, атака бумерангів, шифр SNOW, постквантова криптографія, NTRU, числа Мерсенна, SNARK, NIZK, ізогенії, блокчейн, SPECTRE, консенсус, partition tolerance

2019 рік

 • Науково-дослiдна робота “Дослідження, розроблення та застосування новітніх методів криптографічного аналізу систем захисту інформації в різних моделях обчислень з урахуванням їх функціонування” (шифр “Дорадо”)
  • науковий керівник НДР: чл.-кор. НАНУ, професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0119U102099
  • термін виконання: з червня 2019р. по листопад 2019р.
  • мета виконання НДР: отримання нових та адаптація існуючих математичних моделей, методів та алгоритмів аналізу сучасних систем криптографічного захисту інформації у різних моделях обчислень з урахуванням їх функціонування
  • науково-технічний звіт про НДР: 350 стор., 11 рисунків, 27 таблиць, 242 джерела
  • ключові слова: диференціальний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, постквантова криптографія, NTRU, криптосистема Мак-Еліс, числа Мерсенна, стани Дікке, криві Едвардса, метод Лєнстра, SIDH, ізогенії, блокчейн, графчейн, консенсус
 • Науково-дослiдна робота “Дослідження методів криптографічного аналізу систем захисту інформації в класичній та квантовій моделях обчислень з урахуванням додаткових даних та умов функціонування” (тема № 2030-п)
  • науковий керівник НДР: чл.-кор. НАНУ, професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0117U000500
  • термін виконання: з січня 2017р. по грудень 2019р.
  • мета виконання НДР: аналіз та класифікація існуючих методів криптоаналізу, їх вдосконалення, узагальнення та створення нових ефективних методів аналізу криптографічних примітивів і протоколів з урахуванням додаткових даних, умов функціонування та моделей обчислень
  • науково-технічний звіт про НДР: 449 стор., 33 рисунків, 33 таблиць, 267 джерела
  • ключові слова: диференціальний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, симетричні та асиметричні криптосистеми, криві Едвардса, ізогенії, постквантові примітиви, клептографія
  • основні результати: Побудовано моделі для немарковських SP-мереж, які використовують декілька різних S-блоків на одному раунді шифрування, уточнено алгоритми обчислення верхніх меж ймовірностей диференціалів. Розроблено критерії практичного відбору ARX-криптопримітивів з певними властивостями на основі автоматичного оцінювання стійкості. Проведено криптоаналіз нового стандарту блокового шифрування України “Калина” та окремих вузлів стандарту блокового шифрування республіки Білорусь СТБ 34.101.31-2011 «BeLT». Виконано модифікацію кубічної атаки на шифр SIMECK з використанням інформації з побічного каналу. Отримано оцінки складності групових операцій для скручених еліптичних кривих Едвардса та доцільності розробки нового національного стандарту України, що базується на кривих Едвардса. Побудовано чотири моделі зловмисника в залежності від його обчислювальних можливостей з урахуванням квантових обчислень та доступу до оракулу, який обчислює досліджуване криптографічне перетворення. В постквантовій моделі обчислень розроблено критерій ефективного часткового розв’язку узагальненої задачі симетричної декомпозиції. Розроблено формальні моделі системи зв’язку та зловмисника в клептографічному сенсі, способи виявлення потенційних клептографічних механізмів, методів усунення або зменшення прихованих каналів.
  • За матеріалами досліджень за період виконання
   • захищено: 1 кандидатську дисертацію
   • опубліковано: 11 статей у фахових наукових журналах
   • опубликовано 50 тез та доповідей за тематикою НДР у матеріалах конференцій
   • захищено: 21 магістерську дисертацію
   • захищено: 25 бакалаврських дипломних робіт

2017 рік

 • Науково-дослiдна робота “Дослідження, розроблення і застосування методів криптоаналізу симетричних та асиметричних криптографічних систем” (шифр “Аргус”)
  • науковий керівник НДР: професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0117U001817
  • термін виконання: з серпня 2017р. по грудень 2017р.
  • мета виконання НДР: отримання нових ефективних методів, процедур та алгоритмів криптографічного аналізу сучасних систем криптографічного захисту інформації
  • науково-технічний звіт про НДР: 334 стор., 34 рисунки, 17 таблиць, 187 джерел
  • ключові слова: блокові шифри, асиметричні криптосистеми, стійкість криптосистем, складність алгоритмів, статистичні атаки, диференціальний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, ARX-криптосистеми, факторизація, генератори псевдовипадкових послідовностей, статистичні тести, криві Едвардса, клептографія, квантова модель обчислень
 • Науково-дослiдна робота “Дослідження методів криптоаналізу в застосуванні до сучасних систем криптографічного захисту інформації з урахуванням перспектив розвитку квантових обчислень” (шифр “Кобія”)
  • науковий керівник НДР: професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М.
  • державний реєстраційний номер: 0116U006384
  • термін виконання: з червня 2016р. по травень 2017р.
  • мета виконання НДР: отримання нових ефективних методів, процедур та алгоритмів криптографічного аналізу сучасних систем криптографічного захисту інформації
  • науково-технічний звіт про НДР: 467 стор., 24 рисунки, 25 таблиць, 379 джерела
  • ключові слова: блокові шифри, автентифіковане шифрування, асиметричні криптосистеми, стійкість криптосистем, складність алгоритмів, статистичні атаки, усічені диференціали, неможливі диференціали, цілочисельні диференціали, бікліка, ARX-криптосистеми, факторизація Ферма, факторизація поліномів, криві Едвардса, квантова модель обчислень