На громадське обговорення всіх учасників навчального процесу — освітян, студентів, роботодавців (стейкхолдерів) — виносяться проекти освітніх програм за спеціальністю 113 Прикладна математика (галузь знань 11 Математика і статистика):

ОП “Математичні методи криптографічного захисту інформації”

ОП “Прикладна математика”
(Спільна освітня програма Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)

Програми обговорювались на засіданнях кафедри математичних методів захисту інформації, Вченої ради Фізико-технічного інституту, з представниками студентських організацій ФТІ, зустрічах з представниками Дослідницького центру Samsung в Україні (Samsung R&D Ukraine).

Фізико-технічний інститут звернувся до партнерів з проханням розглянути програми і висловити свої зауваження.

Свої зауваження, побажання або питання щодо структури освітніх програм, результатів навчання, освітніх компонент тощо можна надсилати на електронні адреси:
Сергій Яковлєв, в.о. завідувача кафедри ММЗІ;
Михайло Савчук, перший заступник завідувача кафедри ММЗІ;
або скористайтесь формою для зворотного зв’язку.