Напрями підготовки аспірантів і магістрів по спеціальності 113 «Прикладна математика»:

  • Математичні методи криптографічного захисту інформації;
  • Алгебраїчні, комбінаторні та імовірнісні моделі та методи дискретної математики;
  • Аналіз та синтез алгоритмів у класичній та квантовій моделях обчислень.

Пропоновані теми досліджень для вступників:

  1. Аналіз та синтез сучасних алгебраїчних криптосистем та методів оцінки їх стійкості у класичній та квантовій моделі обчислень (науковий керівник – Савчук М.М.);
  2. Підвищення ефективності реалізацій сучасних постквантових криптосистем (науковий керівник – Завадська Л.О.).

Теми дисертацій аспірантів кафедри ММЗІ:

Аспірантка: Ядуха Д. В.
Тема дисертації: Криптоаналіз сучасних постквантових примітивів, стійкість яких ґрунтується на складності задач алгоритмічної теорії чисел
Науковий керівник: Доцент кафедри, к.ф.-м.н., с.н.с. Завадська Л. О.
Вступ до аспірантури: 2020 рік

 

Аспірант: Курінний О. В.
Тема дисертації: Системи лінійних заборон над скінченним полем
Науковий керівник: Доцент кафедри, к.ф.-м.н., с.н.с. Завадська Л. О.
Вступ до аспірантури: 2020 рік

 

Аспірант: Столович М. В.
Тема дисертації: Криптоаналіз AES-подібних шифрів на основі їх структурних та алгебраїчних властивостей
Науковий керівник: д.ф.-м.н., член-кореспондент НАНУ, доцент, професор кафедри ММЗІ НН ФТІ Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2020 рік

 

Аспірант: Якимчук О. П.
Тема дисертації: Методи формалізованого оцінювання стійкості блокових шифрів до сучасних криптоаналітичних атак
Науковий керівник: д.ф.-м.н., член-кореспондент НАНУ, доцент, професор кафедри ММЗІ НН ФТІ Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2022 рік