Про нас

Історія кафедри

Кафедра математичних методів захисту інформації (ММЗІ) створена 30 березня 2000 року спільними зусиллями науковців Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського та Інституту кібернетики НАН України. Основою колективу кафедри стали вчені-криптографи відділу академіка І.М. Коваленко ІК НАН України ім. В.М. Глушкова, які мали великий досвід в області захисту інформації. За час існування кафедри проведено 32 науково-дослідних роботи на замовлення СБ України, СЗР України. Захищена 4 кандидатські та 1 докторська дисертації.

До вересня 2021 року завідувачем кафедри математичних методів захисту інформації був один з ведучих в Україні вчених в області криптографії Савчук Михайло Миколайович, доктор фізико-математичних наук, доцент, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Савчук М.М.

Зараз в.о. завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського є Яковлєв Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, лауреат Премії Президента для молодих вчених.

На кафедрі працюють провідні науковці-криптологи в Україні та та фахівці-практики в області захисту інформації. До освітнього процесу залучені 2 члени-кореспонденти НАН України, 8 докторів наук та 15 кандидатів наук.

Яковлєв С.В.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  • методи математичного аналізу і синтезу криптографічних перетворень інформації; методи імовірнісної комбінаторики (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Савчук М.М.)
  • теорія надійності і ризиків (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Кузнєцов М.Ю.)
  • аналіз стійкості протоколів на основі технології блокчейн (науковий керівник — доктор технічних наук Ковальчук Л.В.)
  • блокчейн-технології, протоколи консенсусу та їхнє використання; моделі криптографічних систем і методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації (науковий керівник — доктор технічних наук Кудін А.М.)
  • криптоаналіз потокових шифрів; постквантово стійкі криптографічні алгоритми на основі лінійних кодів (науковий керівник — доктор технічних наук Олексійчук А.М.)
  • криптоаналіз блокових шифрів та геш-функцій; ARX-криптосистеми та методи їхнього аналізу (науковий керівник — кандитат технічних наук Яковлєв С.В.)
  • квантові обчислення та криптоаналіз у квантовій моделі обчислень; постквантово стійкі криптографічні алгоритми (науковий керівник — кандидат фізико-математичних наук Фесенко А.В.)

Партнери кафедри

Інститут кібернетики НАН України, Інститут математики НАН України, Національний банк України, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації МОН та Держспецзв’язку України.

Випускники кафедри

Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в аспірантурі в провідних наукових установах України та поза її межами, інших установах державної та недержавної форм власності.

Девіз кафедри

Слова відомого польського математика Гуго ШтейнгаузаМатематик зробить це краще“.

(останні 5 років)

Наші показники

26
викладачів
79
публікацій
10
наково-дослідних робіт
118
випускників

Останні новини

Зимова школа в міжнародному центрі математики в Україні (ICMU)

Міжнародний центр математики в Україні (ICMU) розпочинає прийом заявок на участь у зимовій школі: «Випадкові матриці, випадкові аналітичні функції та нелінійні рівняння з частинними похідними»13-19 січня 2025, база відпочинку «Водограй», …

Розклад проведення комплексного фахового випробування в 2024 році

Комплексне фахове випробування проводиться в 2024 році виключно в дистанційній формі. Спеціальність: 113 Прикладна математика Назва освітньої програми: Математичні методи криптографічного захисту інформації Тип освітньої програми: ОНП Назва конкурсної пропозиції: Фізико-технічний інститут, …