Кафедра математичних методів захисту інформації випускає фахівців з криптології — спільній галузі прикладної математики, комп’ютерних наук та кібербезпеки. Цей напрям є унікальним для України і поєднує ґрунтовну математичну підготовку та суто прикладну сферу застосування.

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма: Математичні методи криптографічного захисту інформації.

Освітній ступінь Рік Завантажити
Бакалавр 2022 Навчальний план бакалаврів
Магістр 2022 Навчальний план магістрів

(Дивись також нижче на сторінці посеместрові діаграми дисциплін для бакалаврського та магістерського навчальних планів.)

Структурно-логічна схема профільної частини освітньої програми першого (бакалаврського) рівня (PDF).

Порівняльна таблиця профільних дисциплін різних освітніх програм (PDF) спеціальності 113 Прикладна математика Фізико-технічного інституту.

Найновіші версії каталогів вибіркових освітніх компонент можна знайти на сторінці “Освітня траєкторія та вибіркові дисципліни“.

Освітня програма: Прикладна математика

(Спільна освітня програма Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики для підготовки докторів філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика)

Освітній ступінь Рік Завантажити
Доктор філософії (PhD) 2022 Навчальний план докторів філософії

 

Структура бакалаврської програми

Основні ланцюги навчальних дисциплін


 

Структура магістерської (наукової) програми

Основні ланцюги навчальних дисциплін

 

 


Навчальні плани попередніх років

 

 

Освітній ступінь Рік Спеціальність та освітня програма (спеціалізація) Завантажити
Бакалавр 2021 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план бакалаврів
Магістр (науковий) 2021 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план магістрів-науковців
Магістр (професійний) 2021 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план магістрів-професіоналів
Доктор філософії (PhD) 2020, 2021 Прикладна математика Навчальний план докторів філософії
Бакалавр 2020 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план бакалаврів
Магістр (науковий) 2020 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план магістрів-науковців
Магістр (професійний) 2020 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальний план магістрів-професіоналів
Бакалавр 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
Магістр (науковий) 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
Магістр (професійний) 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
Бакалавр 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
Магістр (науковий) 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
Магістр (професійний) 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
Бакалавр 2016 ПМ / Прикладна криптологія Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
Магістр 2016 ПМ / Прикладна криптологія Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
Бакалавр 2015 Прикладна математика Навчальні плани Бакалаврів Прикладна математика