Кафедра математичних методів захисту інформації (ММЗІ) Навчально-наукового фізико-технічного інституту (НН ФТІ) активно співпрацює з роботодавцями, використовуючи науково-технічний потенціал кафедри для виконання науково-дослідних робіт з залученням не тільки викладачів, а і аспірантів, студентів.

За останні 5 років за замовленням Служби зовнішньої розвідки на кафедрі ММЗІ виконано 5 науково-дослідних роботи, 2 науково-дослідні роботи виконано з компанією Samsung Electronics Co. Ltd. З фахівцями цих організацій неодноразово проводилися зустрічі і обговорення проблем і перспективних напрямків розвитку галузі захисту інформаційних технологій в найближчі роки і в перспективі. В організації навчального процесу НН ФТІ і кафедра ММЗІ плідно співпрацюють з Інститутом кібернетики НАНУ, Інститутом математики НАНУ, Національним банком України, компанією “АВТОР”, Samsung Electronics і багато випускників кафедри працюють зараз в цих установах.

В інститутах Національної академії наук, Національному банку України, в недержавних організаціях, пов’язаних із забезпеченням захисту інформації, студенти за даною ОНП проходять переддипломну практику і виконують кваліфікаційні роботи під керівництвом провідних фахівців. В рамках співпраці кафедри ММЗІ у складі НН ФТІ з компанією Samsung Electronics Co. Ltd. 21.11.2020 р. підписано меморандум про підготовку до дуальної освіти між НН ФТІ і компанією Samsung Electronics.

Співпраця з професіоналами-практиками, залучення експертів в галузі, представників роботодавців до аудиторних занять для даної ОНП математичні методи криптографічного захисту інформації є вимогою часу для успішної підготовки фахівців високого рівня, які будуть активно і успішно працювати в сфері захисту інформації.

Дисципліни “Методи реалізації криптографічних механізмів”, “Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем”, викладає і проводить курсові роботи по ним головний експерт управління безпеки інформації Департаменту безпеки Національного банку України Кудін А.М. Дисципліну “Сучасні алгебраїчні криптосистеми” викладає відомий теоретик і практик в галузі сучасних методів криптографічного захисту інформації професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представник компанії Samsung Electronics Co. Ltd. Олійник А. Дисципліну “Методи криптоаналізу. Частина 2” викладає відомий фахівець, експерт в галузі теорії і практики застосування криптографічних методів захисту інформації професор спеціальної кафедри №1 Інституту спеціального зв’язку і захисту інформації Олексійчук А.М.

Здобувачі вищої освіти з увагою і зацікавленістю сприймають передачу знань, навичок, вміння від професіоналів і експертів, які мають досвід в практичному застосуванні і побудові систем захисту інформації.

Кафедра математичних методів захисту інформації активно співпрацює з інститутами Національної академії наук України, державними установами та провідними компаніями:

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України Договір №Д/0002.01/0105.01/58/2022 від 23.02.2022р.
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Договір №Д/0002.01/0105.01/371/2021 від 21.10.2021р.
ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані” Договір №РД/986/16-0621 від 01.07.2021р.
Інститут математики НАН України Договір №2700/119-1 від 12.10.2010р.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Національний банк України
Служба безпеки України
Служба зовнішньої розвідки України
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Договір M/000201/2700.02/174/2022 від 23.03.2022р.
Інститут космічних досліджень НАН та НДА України Договір Д/000201/010501/387/2021 від 02.11.2021р.
Компанія “АВТОР”

 

Відгуки на Освітньо-наукову програму другого (магістерського) рівня вищої освіти “Математичні методи криптографічного захисту інформації” за спеціальністю 113 Прикладна математика

  1. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
  2. Національний банк України