Силабуси ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітня програма: математичні методи криптографічного захисту інформації
  • Кваліфікація: магістр з прикладної математики
Код н/д Компоненти освітньої програми Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство
Силабус силабус
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток
Силабус силабус
ЗО 3.1 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації
Силабус силабус
ЗО 3.2 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації
Силабус силабус
ЗО 4 Розробка стартап-проектів
Силабус силабус
ЗО 5 Педагогічна майстерність
Силабус силабус
ЗО 6 Інтелектуальний аналіз даних
Силабус силабус
ЗО 7 Моделювання складних систем
Силабус силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1.1 Методи криптоаналізу 1
Силабус силабус
ПО 1.2 Методи криптоаналізу. Частина 2
Силабус силабус
ПО 2 Методи реалізації криптографічних механізмів
Силабус силабус
ПО 3 Сучасні алгебраїчні криптосистеми
Силабус силабус
ПО 4 Організаційні аспекти криптографії
Силабус силабус
ПО 5 Квантові обчислення та квантова криптографія
Силабус силабус
ПО 6 Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем
Силабус силабус
ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 1. Основи наукових досліджень
Силабус силабус
ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Силабус силабус
ПО 7.3 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Силабус силабус
ПО 8 Науково-дослідна практика
Силабус силабус
ПО 10 Курсова робота. Методи реалізації криптографічних механізмів
Силабус силабус
ПО 11 Курсова робота. Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем
Силабус силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
Моделі цінності інформації та ефективність інформаційного захисту
Силабус силабус
ARX-криптосистеми та їх криптоаналіз
Силабус силабус
Моделі та методи криптоаналізу блокових шифрів
Силабус силабус
Ймовірнісні моделі в задачах розпізнавання образів
Силабус силабус
Вступ до алгебраїчної топології
Силабус силабус
Технологія блокчейн та розподілені системи
Силабус силабус
Криптографічні системи на еліптичних кривих
Силабус силабус
Аналіз мережевих структур
Силабус силабус
Структурні методи розпізнавання образів
Силабус силабус
Методи глибокого навчання на різнорідних даних
Силабус силабус
Методи аналізу великих гетерогенних даних
Силабус силабус
Моделювання екологічних процесів та систем
Силабус силабус
Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних
Силабус силабус
Проектування розподілених систем
Силабус силабус
Технології захисту персональних даних 1
Силабус силабус
Технології захисту персональних даних 1
Силабус силабус
Веб-Аналітика
Силабус силабус
Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці
Силабус силабус