Навчальний план освітньої програми “Математичні методи криптографічного захисту інформації” передбачає, що 25% усіх кредитів належать дисциплінам, які обирає сам студент. За допомогою таких дисциплін формується його освітня траєкторія, яка закріплюється в індивідуальному навчальному плані студента.

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.

Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року.

Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Фахові вибіркові дисципліни з’являються у плані з другого курсу навчання. Вибір виконується навесні перед початком кожного навчального року. Перелік доступних фахових дисциплін оновлюється кожного року.

Студенти першого-третього курсу навчання, магістри першого курсу навчання та аспіранти першого курсу навчання обирають у весняному семестрі дисципліни на наступний рік навчання.

Магістри-вступники обирають у перші два тижні вересня дисципліни другого семестру навчання.

Детальніше особливості вибору фахових дисциплін наводяться у “Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

З 2022 року вибір дисциплін відбувається у системі “My KPI”.

Організація процедури вибору фахових дисциплін на 2023-24 н.р.

Будь-ласка, уважно ознайомтесь з Каталогами фахових вибіркових дисциплін (Ф-каталогами):

Зверніть увагу на пререквізити кожної дисципліни (вимоги до початку вивчення). Якщо ви не відповідаєте пререквізитам, то не варто обирати відповідну дисципліну — опанувати її буде вкрай складно.

Технічні питання щодо організації процедури вибору та питання по формуванню індивідуальної освітньої траєкторії можна задавати в.о. завідувача кафедрою Сергію Яковлєву (yasv@rl.kiev.ua).

Порядок вибору дисциплін студентами кафедри ММЗІ наступний:

    • Бакалаври та магістри першого курсу

Студенти 1-3 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури повинні зареєструватись у системі “My KPI”. Після реєстрації у відповідному розділі профіля з наведеного переліку дисциплін необхідно обрати ті, які вам до вподоби, у зазначеній кількості.

Після першого етапу процедури вибору підбиваються підсумки та визначаються дисципліни, по яким формуються потоки для вивчення.

Після цього стартує другий етап вибору; на даному етапі студенти, які обрали дисципліни, по яким не сформовано потік (тобто, записалось мало студентів), повинні переобрати відповідні освітні компоненти із переліку тих дисциплін, по яким потоки сформувались. Також на другому етапі можуть дообрати дисципліни студенти, які з певних причин не скористались правом вибору на першому етапі, однак вони також будуть обмежені переліком тих дисциплін, по яким вже сформовані потоки. Змінювати вибір, вже зроблений на першому етапі, неможливо.

Після завершення другого етапу формуються остаточні переліки обраних дисциплін по кожному студенту.

    • Магістри-вступники

Магістри-вступники виконують вибір дисциплін після завершення вступної кампанії, протягом перших двох тижнів навчання. З технічної точки зору процедура нічим не відрізняється від процедури вибору усіх інших студентів (див. попередній розділ), відмінність лише у термінах проведення.

    • Аспіранти першого курсу

Аспіранти 1 курсу навчання з наведеного у Ф-каталозі переліку дисциплін обирають ті, які до вподоби, у зазначеній кількості (див. пояснення у Ф-каталозі); результати свого вибору необхідно надіслати будь-яким каналом зв’язку в.о. завкафедрою Сергію Яковлєву.

    • Для студентів та аспірантів усіх курсів навчання:

Будь ласка, слідкуйте за офіційними повідомленнями, які надходять на пошти груп та у телеграм-чати: через те, що система електронного вибору впроваджується на новій системі, та з огляду на воєнний стан, дати завершення етапів періодично подовжуються.

Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників — поточного року).