Яковлєв Сергій Володимирович, завідувач кафедри ММЗІ (з 2021)

Яковлєв Сергій Володимирович

В.о. завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського – ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, кандидат технічних наук, лауреат Премії Президента для молодих вчених.

Закінчив Фізико-технічний інститут НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем”, кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем. У подальшому захистив кандидатську дисертацію на тему “Аналітичні оцінки стійкості немарковських блокових шифрів до диференціального криптоаналізу” (спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації).

Працює у Фізико-технічному інституті з моменту випуску. За цей час розробив та постійно оновлює курси “Дискретна математика”, “Основи аналізу алгоритмів”, “Спеціальні розділи комбінаторного аналізу”, “Моделі та методи криптоаналізу блокових шифрів”, “ARX-криптосистеми та їх криптоаналіз”, “Інфраструктури відкритих ключів”. Також безпосередньо займається наповненням практик та комп’ютерних практикумів таких курсів як “Комбінаторний аналіз”, “Симетрична криптографія”, “Асиметричні криптосистеми та протоколи”.

Активно займається науковою діяльністю. Приймав участь у 34-х наукових проектах, з них у дев’яти був відповідальним виконавцем. Постійно виступає науковим керівником бакалаврських робіт та магістерських дисертацій.

Активно займається навчально-методичною роботою, є гарантом освітньої програми “Математичні методи криптографічного захисту інформації” першого (бакалаврського) рівня та членом Навчально-методичної комісії університету зі спеціальності 113 Прикладна математика.

Савчук Михайло Миколайович, завідувач кафедри ММЗІ (2000-2021)

Савчук Михайло Миколайович

До вересня 2021 року завідувачем кафедри математичних методів захисту інформації був САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, доктор фізико-математичних наук, доцент, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член спеціалізованої вченої ради при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, член спеціалізованої вченої ради при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ, член редколегії з наукових фахових журналів: “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”, “Радіоелектроніка”, “Theoretical and Applied Cybersecurity”.

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика», кваліфікація — математик зі спеціалізації «теорія ймовірностей і математична статистика».

За період роботи у Фізико-технічному інституті Савчук Михайло Миколайович розробив лекційні курси, практичні заняття та комп’ютерні практикуми з таких дисциплін: “Комбінаторний аналіз”, “Математичні методи захисту інформації”, “Симетрична криптографія”, “Асиметричні криптографічні системи та протоколи”, “Методи криптоаналізу”, “Основи криптології та її застосувань”, “Спеціальні розділи криптології”, “Випадкові процеси”.

Під керівництвом Савчука М.М. захистились три кандидати наук.

Михайло Миколайович має понад 70 опублікованих наукових праць, у тому числі: 3 монографії, 3 авторських свідоцтва на винахід, 5 навчально-методичних посібників. За 44 роки наукових досліджень виконав понад 110 наукових звітів в напрямах ймовірнісної комбінаторики, розробки математичного апарату криптографії та криптоаналізу, дослідження чинних та перспективних систем криптографічного захисту інформаційних технологій. Біля 70 звітів з них виконано за спецтематикою в галузі інформаційної безпеки, а у 25 науково-дослідних роботах Савчук М.М. був виконавцем і науковим керівником. Науково-дослідні роботи виконувались за планами та замовленнями НАН України, МОН України, за замовленнями Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ТОВ “Самсунг Електронік Україна Компані”.

Савчук М.М. активно займається навчально-методичною роботою, є гарантом освітньої програми “Математичні методи криптографічного захисту інформації” другого (магістерського) рівня та головою Навчально-методичної комісії університету зі спеціальності 113 Прикладна математика; керує бакалаврськими та магістерськими роботами, входить до складу комісій на державних іспитах, комісій по захисту бакалаврських та магістерських дипломних робіт.