Кафедра математичних методів захисту інформації Навчально-наукового фізико-технічного інституту (НН ФТІ) проводить прийом на навчання за освітньою програмою підготовки бакалавра (денна форма навчання).

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма (спеціалізація): Математичні методи криптографічного захисту інформації

Криптологія — наука про математичні методи захисту інформації. Вона поєднує найсучасніші досягнення математики та комп’ютерних наук, які перетворюються у конкретні засоби захисту. Фахівці з прикладної криптології розробляють, аналізують та впроваджують системи математичного захисту інформації. Успішно розв’язувати такі задачі може лише спеціаліст, що поєднує теоретичні знання математики та інформатики із практичним досвідом у моделюванні та програмуванні. Саме таких спеціалістів готують у нас.

Студенти цієї спеціалізації одержують:

 • глибокі знання у математиці, комп’ютерних науках, інформаційних технологіях, програмуванні
 • знання принципів роботи систем криптографічного захисту інформації, автентифікації, цифрового підпису, криптографічних протоколів тощо
 • вміння розробляти математичні моделі інформаційних процесів, розв’язувати практичні задачі по створенню надійних систем захисту інформації, впроваджувати криптографічні засоби у банківській, комерційній та інших галузях, а також просто ефективно програмувати та аналізувати довільні дані

Ознайомтесь з нашими навчальними планами.

Вступ на нашу освітню програму відбувається в межах загальноукраїнського конкурсу на спеціальність 113 Прикладна математика виключно за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО попередніх років. Випускники коледжів (молодші спеціалісти) приймають участь у конкурсі на загальних засадах.

Правила прийому

Правила прийому 2022 р. є офіційним документом, і знайомитись з ними треба з офіційного джерела — сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У 2022 р. вступ до закладів вищої освіти має такі особливості:

 • Вступники 2022 року складають Національний мультипредметний тест (НМТ) замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох предметів — українська мова, математика та історія України — в один день в Україні та за межами держави.
 • Усі спеціальності мають однакові наскрізні коефіцієнти для обчислення вступного рейтингу абітурієнта (Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році)
 • Терміни подання заяв та документів змінено:
  • реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 01 липня;
  • заяви подаються з 29 липня до 23 серпня;
  • вступники, які мають право складати індивідуальну усну співбесіду, повинні подати заяви до 08 серпня; самі індивідуальні усні співбесіди будуть проводитись 9-16 серпня;
  • рекомендацію на місця державного замовлення буде надано 29 серпня;
  • виконати умови для зарахування на місця державного замовлення (подати оригінали документів) необхідно до 02 вересня;
  • зарахування на місця державного замовлення відбудеться 05 вересня;
  • виконати умови для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (подати оригінали документів) необхідно до 16 вересня;
  • зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбудеться 17 вересня.
 • На місця державного замовлення (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності (від найвищого (першого) до найнижчого (п’ятого) за вибором вступника); на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 20 заяв. Усі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.
 • Конкурсний бал вступника обчислюється із результатів предметів НМТ (або сертифікатів ЗНО попередніх років) із такими коефіцієнтами:
  • українська мова (коеф. 0.3);
  • математика (коеф. 0.5);
  • історія України (коеф. 0.2).
 • Для участі у конкурсі на спеціальність 113 Прикладна математика необхідно мати не менше 125 конкурсних балів.
 • Усі вступники повинні скласти та подати мотиваційний лист. Мотиваційний лист буде розглядатись як додатковий критерій при однаковому рейтингу вступників. На спеціальності 113 Прикладна математика відбір як на місця державного замовлення, так і на місця за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається на основі результатів НМТ (або ЗНО попередніх років) та мотиваційних листів.

Буде збережена можливість скористатись спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій вступників, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій (див. більш детально у Правилах прийому).

Навчально-науковий фізико-технічний інститут не веде прийом на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за індивідуальними програмами підготовки осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Такі особи поступають до НН ФТІ для навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної середньої освіти (на тих самих умовах, як і випускники середніх шкіл).

Контакти відбіркової комісії НН ФТІ

Розміщення відбіркової комісії для вступу на 1 курс бакалаврату: Корпус 11, аудиторія 214 (2 поверх).

тел. (+380) 97 050 0415, (+380) 63 357 0074

Гаряча лінія працює з 10:00 до 17:00, звертатись з питань подання документів, реєстрації, розкладу вступу, правил прийому.

Контакти Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Розклад роботи Приймальної комісії

Вартість навчання

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб («за контрактом»). Вартість освітньої програми рівня бакалавр для спеціальності 113 Прикладна математика (денна форма навчання) складає 30 000 грн. за один рік навчання або 120 000 грн. за освітню програму (4 роки підготовки).Джерело — сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Додаткова інформація

Можливо, вас зацікавить: