1. Які я отримаю навички?
 2. Хто партнери кафедри?
 3. На що здатні випускники?
 4. Чим займаються випускники?
 5. Хто працює на кафедрі?
 6. Які основні напрямки діяльності кафедри?
 7. Чи навчать мене програмуванню?

Які я отримаю навички?

Кафедра математичних методів захисту інформації Навчально-наукового фізико-технічного інституту (НН ФТІ) готує професіоналів, здатних вирішувати найбільш складні проблеми безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі:

 • вирішувати завдання з математичного забезпечення завдань безпеки інформації, криптографії та криптоаналізу
 • проектувати, розробляти та вирішувати завдання експлуатації комплексів засобів захисту інформації та криптосистем
 • проектувати, вести розробку і супроводження програмних систем спеціального призначення
 • проводити дослідження зі спеціальних питань математики, захисту інформації та криптології в інформаційно-комунікаційних системах

Кафедра забезпечує фундаментальну та професійно-орієнтовну підготовку студентів НН ФТІ з алгебри і аналітичної геометрії, дискретної математики, теорії імовірності і математичної статистики, теорії інформації і кодування, теорії алгоритмів.

Кафедрою проводяться дисципліни з спеціальних глав вищої математики, математичним методам захисту інформації і криптології, які дозволяють одержати фундаментальні та професійні знання в області інформаційних технологій, математичного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем і криптографічних методів захисту інформації.

Хто партнери кафедри?

Партнерами кафедри є провідні наукові організації України і ІT-корпорації, серед них:

 • Інститут кібернетики НАН України
 • Інститут математики НАН України
 • Samsung (Самсунг – Україна)
 • СБ України
 • СЗР України
 • ДССЗЗІ України

Більш детальну інформацію щодо партнерів кафедри можна отримати на сторінці Співробітництво.

На що здатні випускники?

Випускники кафедри здатні самостійно керувати проектами з розробки складних програмних систем спеціального призначення, криптографічних систем і засобів захисту інформації.

Чим займаються випускники?

Випускники кафедри працюють у кращих міжнародних і національних ІT-компаніях, провідних наукових центрах України і Європи, державних організаціях, продовжують навчання в аспірантурі.

Хто працює на кафедрі?

До вересня 2021 року завідувачем кафедри математичних методів захисту інформації був один з ведучих в Україні вчених в області криптографії Савчук Михайло Миколайович, доктор фізико-математичних наук, доцент, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зараз в.о. завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського є Яковлєв Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, лауреат Премії Президента для молодих вчених. На кафедрі працюють провідні науковці — криптологи в Україні, вчені НАН України, ДССЗЗІ України та СБ України в області захисту інформації. До освітнього процесу залучені 2 члени-кореспонденти НАН України, 8 докторів наук та 15 кандидатів наук.

Більш детальну інформацію щодо працівників кафедри можна отримати на сторінці Викладачі кафедри.

Які основні напрямки діяльності кафедри?

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 • методи математичного аналізу і синтезу криптографічних перетворень інформації; методи імовірнісної комбінаторики (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Савчук М.Н.)
 • теорія надійності і ризиків (науковий керівник — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Кузнєцов М.Ю.)
 • аналіз стійкості протоколів на основі технології блокчейн (науковий керівник — доктор технічних наук Ковальчук Л.В.)
 • блокчейн-технології, протоколи консенсусу та їхнє використання; моделі криптографічних систем і методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації (науковий керівник — доктор технічних наук Кудін А.М.)
 • криптоаналіз потокових шифрів; постквантово стійкі криптографічні алгоритми на основі лінійних кодів (науковий керівник — доктор технічних наук Олексійчук А.М.)
 • криптоаналіз блокових шифрів та геш-функцій; ARX-криптосистеми та методи їхнього аналізу (науковий керівник — кандитат технічних наук Яковлєв С.В.)
 • квантові обчислення та криптоаналіз у квантовій моделі обчислень; постквантово стійкі криптографічні алгоритми (науковий керівник — кандидат фізико-математичних наук Фесенко А.В.)

Більш детальну інформацію щодо напрямків наукової діяльності кафедри можна отримати на сторінці Напрямки наукових досліджень.

Чи навчать мене програмуванню?

Так! Під час навчання у вас будуть такі дисципліни: Архітектура обчислювальних систем, Програмне забезпечення обчислювальних систем, Програмування, Бази даних та інформаційні системи, Алгоритми та структури даних, Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, Комп’ютерні мережі, Методи штучного інтелекту.