• Савчук Михайло Миколайович
  • Криптографічні властивості булевих функцій
  • Тестування псевдовипадковості послідовностей та генераторів
  • Криптографічні протоколи
 • Яковлєв Сергій Володимирович
  • Криптоаналіз блокових шифрів та геш-функцій
  • Диференціальний, лінійний, інтегральний криптоаналіз та їх узагальнення
  • Криптографічні властивості S-блоків
  • ARX-криптосистеми та методи їх аналізу
  • Атаки за побічними каналами витоку даних, атаки збоїв
 • Фесенко Андрій В’ячеславович
  • Квантові обчислення, квантовий криптоаналіз та аналіз алгоритмів у квантовій моделі обчислень
  • Постквантово стійкі криптографічні алгоритми
  • Автентифіковане шифрування та методи його аналізу
  • Криптографічні протоколи та механізми (протоколи захищеного обміну повідомленнями, генератори псевдовипадкових бітів тощо)
 • Ковальчук Людмила Василівна
  • Застосування еліптичних кривих у формі Едвардса в алгебраїчних та криптографічних задачах
  • Аналіз стійкості протоколів на основі технології блокчейн
  • Протоколи доведення без розголошення та їх використання
 • Кудін Антон Михайлович
  • Формальні методи доведення стійкості асиметричних криптосистем
  • Колмогорівська складність та її застосування
  • Блокчейн-технології, протоколи консенсусу та їх використання
 • Олексійчук Антон Миколайович
  • Криптоаналіз потокових шифрів (алгебраїчний, кореляційний)
  • Постквантово стійкі криптографічні алгоритми на основі лінійних кодів
 • Кучинська Наталія Вікторівна
  • Застосування еліптичних кривих у формі Едвардса в алгебраїчних та криптографічних задачах
  • Аналіз стійкості протоколів на основі технології блокчейн
  • Протоколи доведення без розголошення та їх використання
 • Завадська Людмила Олексіївна
  • Потокові шифри, автентифіковане шифрування та методи їх криптоаналізу
  • Еліптичні криві та їх застосування
 • Ніщенко Ірина Іванівна
  • Процеси Маркова на групах
  • Статистична обробка даних із використанням методів машинного навчання
  • Імовірнісні моделі в біології
 • Рябов Георгій Валентинович
  • Прикладні питання теорії імовірностей, математичної статистики та випадкових процесів
 • Хмельницький Микола Олексійович
  • Теоретико-числові методи в криптографії
  • Алгебраїчні методи в криптографії
  • Алгебраїчні методи в геометрії та топології
 • Кузнєцов Микола Юрійович, Кузнєцов Ігор Миколайович
  • Моделювання та аналіз прикладних проблем з теорії надійності систем

 • Кубайчук Оксана Олексіївна
  • Біонічні методи оптимізації (генетичні алгоритми, мурашині алгоритми тощо) в криптоаналізі.
  • Непараметричний аналіз сумішей зі змінними концентраціями і задачі класифікації.