Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”

В 2002 році на базі Фізико-технічного інституту створено щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених. Колектив кафедри математичних методів захисту інформації приймає активну участь в її роботі і організації. Учасники конференції — студенти, аспіранти та молоді науковці вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

Основна мета конференції — обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики, фізики та інформатики. Під час роботи конференції учасники мають змогу прослухати пленарні лекції відомих запрошених лекторів про нові досягнення науки та прийняти участь в роботі наступних наукових секцій:

  • Актуальні питання сучасної фізики
  • Фізика енергетичних систем
  • Математичні методи кібернетичної безпеки
  • Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації
  • Системи та технології кібернетичної безпеки
  • Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
  • Математичного моделювання та аналізу даних

Робочі мови конференції:

  • Українська
  • Англійська

За результатами конференції друкуються збірки матеріалів, публікація в яких враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції доступні у системі DSpace Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського, індексуються електронними базами цитування.

Докладніше на сайті конференції http://conf.ipt.kpi.ua/