Перелік компонентів ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітня програма: математичні методи криптографічного захисту інформації
  • Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики

Код н/д Компоненти освітньої програми Кафедра Викладач Кредити Контроль Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням кафедра української мови, літератури та культури канд. філол.наук, доцент
Нечипоренко Алла Федорівна
2 залік
силабус
ЗО 2 Історія науки і техніки кафедра історії, ФСП д.і.н., професор
Тарнавський Ігор Станіславович
2 залік
силабус
ЗО 3 Основи здорового способу життя кафедра технологій оздоровлення і спорту 3 залік
силабус
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 к.пед.н., доцент
Чугай Оксана Юріївна
3 залік
силабус
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 к.пед.н., доцент
Чугай Оксана Юріївна
3 залік
силабус
ЗО 5 Основи економіки 2 залік
силабус
ЗО 6 БЖД та цивільний захист кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки д.т.н., с.н.с., доцент
Кружилко Олег Євгенович
2 залік
силабус
ЗО 7.1 Математичний аналіз. Частина 1 кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Южакова Ганна Олексіївна
5.5 екзамен
силабус
ЗО 7.2 Математичний аналіз. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Южакова Ганна Олексіївна
5.5 екзамен
силабус
ЗО 7.3 Математичний аналіз. Частина 3 кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Кубайчук Оксана Олексіївна
3.5 залік
силабус
ЗО 8 Диференціальні рівняння кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., с.н.с.
Самойленко Юлія Іванівна
6.5 екзамен
силабус
ЗО 9 Теорія функції комплексної змінної кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н.
Южакова Ганна Олексіївна
4.5 екзамен
силабус
ЗО 10 Функціональний аналіз кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Рябов Георгій Валентинович
3 залік
силабус
ЗО 11.1 Алгебра та геометрія. Частина 1 кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Шумська Алла Антонівна
4.5 екзамен
силабус
ЗО 11.2 Алгебра та геометрія. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Шумська Алла Антонівна
4.5 екзамен
силабус
ЗО 12.1 Дискретна математика. Частина 1 кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
7.5 екзамен
силабус
ЗО 12.2 Дискретна математика. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
3 залік
силабус
ЗО 13 Математична логіка та теорія алгоритмів кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Фесенко Андрій В’ячеславович
3.5 залік
силабус
ЗО 14 Теорія імовірностей кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
4.5 екзамен
силабус
ЗО 15 Математична статистика кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
4 екзамен
силабус
ЗО 16 Аналіз даних 2.5 залік
силабус
ЗО 17 Основи класичної фізики кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ 5.5 екзамен
силабус
ЗО 18 Математичне моделювання кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Яйлимова Ганна Олексіївна 3.5 екзамен
силабус
ЗО 19 Методи оптимізації 3 залік
силабус
ЗО 20 Теорія керування кафедра інформаційної безпеки д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Новіков Олексій Миколайович
3.5 екзамен
силабус
ЗО 21.1 Програмування. Частина 1 кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 залік
силабус
ЗО 21.2 Програмування. Частина 2 кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.ф.-м.н.
Орєхов Олександр Арсенійович
3.5 залік
силабус
ЗО 22 Програмне забезпечення обчислювальних систем кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.т.н., доцент
Лавренюк Алла Миколаївна
3 залік
силабус
ЗО 23 Алгоритми та структури даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.т.н., доцент
Лавренюк Алла Миколаївна
3.5 залік
силабус
ЗО 24 Бази даних та інформаційні системи кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ к.т.н., доцент
Коломицев Михайло Володимирович
3 залік
силабус
ЗО 25.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 3 залік
силабус
ЗО 25.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 3 екзамен
силабус
ЗО 26 Філософські основи наукового пізнання кафедра філософії к.ф.н., ст. викладач
Бабіна Світлана Іванівна
2 залік
силабус
ЗО 27 Інформаційна безпека 2 залік
силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1.1 Прикладна алгебра. Частина 1 кафедра математичних методів захисту інформації д.т.н., професор,
Ковальчук Людмила Василівна
4 залік
силабус
ПО 1.2 Прикладна алгебра. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації д.т.н., професор,
Ковальчук Людмила Василівна
4 екзамен
силабус
ПО 2.1 Комбінаторний аналіз. Частина 1 кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
5.5 екзамен
силабус
ПО 2.2 Комбінаторний аналіз. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
4.5 екзамен
силабус
ПО 3 Спеціальні розділи обчислювальної математики кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Завадська Людмила Олексіївна
4.5 екзамен
силабус
ПО 4 Теорія складності кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Фесенко Андрій В’ячеславович
4 екзамен
силабус
ПО 5 Числові моделі та алгоритми кафедра інформаційної безпеки к.т.н.
Стьопочкіна Ірина Валеріївна
4 екзамен
силабус
ПО 6 Симетрична криптографія кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Савчук Михайло Миколайович
5.5 екзамен
силабус
ПО 7.1 Асиметричні криптосистеми та протоколи кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Савчук Михайло Миколайович
4.5 екзамен
силабус
ПО 7.2 Асиметричні криптосистеми та протоколи кафедра математичних методів захисту інформації 2 залік
силабус
ПО 8 Теорія інформації та кодування кафедра математичних методів захисту інформації 2.5 залік
силабус
ПО 9 Переддипломна практика кафедра математичних методів захисту інформації к.ф-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
6 залік
силабус
ПО 10 Дипломне проектування кафедра математичних методів захисту інформації к.ф-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
6 захист
силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу та їхні силабуси)
2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з кафедрального каталогу)
Четвертий (весняний) семестр
(С4) Web-програмування кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Тітков Дмитро Валерійович
4 залік
силабус
(С4) Комп’ютерна графіка кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., ст. викладач
Рибак Олександр Владиславович
4 залік
силабус
(С4) Моделі рефлексії у кібербезпеці кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Смирнов Сергій Анатолійович
4 залік
силабус
(С4) Операційні системи кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., доцент
Грайворонський Микола Владленович
4 залік
силабус
(С4) Системне програмування для багатозадачних операційних систем кафедра інформаційної безпеки к.т.н., доцент
Гальчинський Леонід Юрійович
4 залік
силабус
(C4) Спеціальні розділи комбінаторного аналізу кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
4 залік
силабус
П’ятий (осінній) семестр
(С5) Дослідження операцій кафедра математичного моделювання та аналізу даних к.ф.-м.н., доцент
Терещенко Іван Миколайович
4 залік
силабус
(С5) Математичне програмування кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Хмельницький Микола Олексійович
4 залік
силабус
(С5) Методи та технології аналітики даних кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Смирнов Сергій Анатолійович
4 залік
силабус
(С5) Програмування ефективних алгоритмів кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 залік
силабус
(C5) Основи аналізу алгоритмів кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
4 залік
силабус
(С5) Системні технології для застосувань Windows кафедра інформаційної безпеки к.т.н., доцент
Гальчинський Леонід Юрійович
4 залік
силабус
(С5) Технології забезпечення якості програмних засобів кафедра інформаційної безпеки к.е.н., доцент
Ткач Володимир Миколайович
4 залік
силабус
Шостий (весняний) семестр
(С6) Безпека інтернет-ресурсів кафедра інформаційної безпеки к.т.н., доцент
Барановський Олексій Миколайович
4 залік
силабус
(С6) Комп’ютерні мережі кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., доцент
Грайворонський Микола Владленович
4 залік
силабус
(С6) Моделі та методи прийняття рішень кафедра математичного моделювання та аналізу даних Яйлимова Ганна Олексіївна 4 залік
силабус
(C6) Спеціальні розділи теорії складності кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Фесенко Андрій В’ячеславович
4 залік
силабус
(C6) Теоретико-числові алгоритми в криптології кафедра математичних методів захисту інформації асистент
Ядуха Дарiя Вiкторiвна
4 залік
силабус
(С6) Хмарні технології обробки даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н. професор
Шелестов Андрій Юрійович
4 залік
силабус
Сьомий (осінній) семестр
(С7) Архітектура комп’ютерних систем кафедра інформаційної безпеки к.т.н., доцент
Гальчинський Леонід Юрійович
4 залік
силабус
(С7) Випадкові процеси кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Рябов Георгій Валентинович
4 залік
силабус
(С7) Вступ до алгебраїчної топології кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Хмельницький Микола Олексійович
4 залік
силабус
(С7) Марковські моделі та їх застосування кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
4 залік
силабус
(С7) Методи машинного навчання кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 залік
силабус
(С7) Основи квантової інформації кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 залік
силабус
(С7) Проектування високонавантажених систем кафедра інформаційної безпеки к.т.н., доцент
Родіонов Андрій Миколайович
4 залік
силабус
(С7) Системи та засоби інтерактивної аналітики кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Тітков Дмитро Валерійович
4 залік
силабус
(С7) Теорія ризиків кафедра інформаційної безпеки д.т.н, професор
Даник Юрій Григорович
4 залік
силабус
Восьмий (весняний) семестр
(C8) LaTex в наукових публікаціях кафедра прикладної фізики доцент, к.ф.-м.н.
Пономаренко Сергій Миколайович
4 залік
силабус
(С8) Вступ до технології блокчейн та криптовалют кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
4 залік
силабус
(C8) Методи прикладної статистики кафедра математичних методів захисту інформації д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Кузнєцов Микола Юрійович
4 залік
силабус
(С8) Математичні основи теорії кодів автентифікації кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Савчук Михайло Миколайович
4 залік
силабус
(С8) Нечітке моделювання систем безпеки кафедра інформаційної безпеки д.т.н., професор
Качинський Анатолій Броніславович
4 залік
силабус
(С8) Основи нелінійного аналізу кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 залік
силабус
(С8) Прикладні задачі аналізу даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних Яйлимова Ганна Олексіївна 4 залік
силабус
(С8) Сучасні методи алгебри та геометрії кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 залік
силабус