Перелік компонентів ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Specialty: 113 Applied mathematics
  • Освітня програма: математичні методи криптографічного захисту інформації
  • Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики

Код н/д Компоненти освітньої програми Chair Викладач Кредити Контроль Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням кафедра української мови, літератури та культури канд. філол.наук, доцент
Нечипоренко Алла Федорівна
2 test
силабус
ЗО 2 Історія науки і техніки кафедра історії, ФСП д.і.н., професор
Тарнавський Ігор Станіславович
2 test
силабус
ЗО 3 Основи здорового способу життя кафедра технологій оздоровлення і спорту 3 test
силабус
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 к.пед.н., доцент
Чугай Оксана Юріївна
3 test
силабус
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 к.пед.н., доцент
Чугай Оксана Юріївна
3 test
силабус
ЗО 5 Основи економіки 2 test
силабус
ЗО 6 БЖД та цивільний захист кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки д.т.н., с.н.с., доцент
Кружилко Олег Євгенович
2 test
силабус
ЗО 7.1 Математичний аналіз. Частина 1 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Hanna Oleksiivna Yuzhakova
5.5 exam
силабус
ЗО 7.2 Математичний аналіз. Частина 2 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Hanna Oleksiivna Yuzhakova
5.5 exam
силабус
ЗО 7.3 Mathematical analysis. Part 3 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Oksana Oleksiivna Kubaichuk
3.5 test
силабус
ЗО 8 Диференціальні рівняння Department of Mathematical Methods of Information Protection д.ф.-м.н., с.н.с.
Самойленко Юлія Іванівна
6.5 exam
силабус
ЗО 9 Theory of the function of a complex variable Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н.
Hanna Oleksiivna Yuzhakova
4.5 exam
силабус
ЗО 10 Функціональний аналіз Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., ст. викладач
Ryabov Georgy Valentinovych
3 test
силабус
ЗО 11.1 Алгебра та геометрія. Частина 1 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Shumska Alla Antonivna
4.5 exam
силабус
ЗО 11.2 Алгебра та геометрія. Частина 2 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Shumska Alla Antonivna
4.5 exam
силабус
ЗО 12.1 Discrete Math. Part 1 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
7.5 exam
силабус
ЗО 12.2 Discrete Math. Part 2 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
3 test
силабус
ЗО 13 Mathematical logic and theory of algorithms Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., ст. викладач
Andriy Vyacheslavovych Fesenko
3.5 test
силабус
ЗО 14 Теорія імовірностей Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Iryna Ivanovna Nishchenko
4.5 exam
силабус
ЗО 15 Математична статистика Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Iryna Ivanovna Nishchenko
4 exam
силабус
ЗО 16 Аналіз даних 2.5 test
силабус
ЗО 17 Основи класичної фізики кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ 5.5 exam
силабус
ЗО 18 Математичне моделювання кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Яйлимова Ганна Олексіївна 3.5 exam
силабус
ЗО 19 Методи оптимізації 3 test
силабус
ЗО 20 Теорія керування кафедра інформаційної безпеки д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Новіков Олексій Миколайович
3.5 exam
силабус
ЗО 21.1 Програмування. Частина 1 кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 test
силабус
ЗО 21.2 Програмування. Частина 2 кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.ф.-м.н.
Орєхов Олександр Арсенійович
3.5 test
силабус
ЗО 22 Програмне забезпечення обчислювальних систем кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Ph.D., associate professor
Лавренюк Алла Миколаївна
3 test
силабус
ЗО 23 Алгоритми та структури даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Ph.D., associate professor
Лавренюк Алла Миколаївна
3.5 test
силабус
ЗО 24 Бази даних та інформаційні системи кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ Ph.D., associate professor
Коломицев Михайло Володимирович
3 test
силабус
ЗО 25.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 3 test
силабус
ЗО 25.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 3 exam
силабус
ЗО 26 Філософські основи наукового пізнання кафедра філософії к.ф.н., ст. викладач
Бабіна Світлана Іванівна
2 test
силабус
ЗО 27 Інформаційна безпека 2 test
силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1.1 Прикладна алгебра. Частина 1 Department of Mathematical Methods of Information Protection д.т.н., професор,
Lyudmila Vasylivna Kovalchuk
4 test
силабус
ПО 1.2 Прикладна алгебра. Частина 2 Department of Mathematical Methods of Information Protection д.т.н., професор,
Lyudmila Vasylivna Kovalchuk
4 exam
силабус
ПО 2.1 Combinatorial analysis. Part 1 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
5.5 exam
силабус
ПО 2.2 Combinatorial analysis. Part 2 Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
4.5 exam
силабус
ПО 3 Спеціальні розділи обчислювальної математики Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Lyudmila Oleksiivna Zavadska
4.5 exam
силабус
ПО 4 Теорія складності Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., ст. викладач
Andriy Vyacheslavovych Fesenko
4 exam
силабус
ПО 5 Числові моделі та алгоритми кафедра інформаційної безпеки к.т.н.
Стьопочкіна Ірина Валеріївна
4 exam
силабус
ПО 6 Symmetric cryptography Department of Mathematical Methods of Information Protection д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Mykhailo Mykolayovych Savchuk
5.5 exam
силабус
ПО 7.1 Asymmetric cryptosystems and protocols Department of Mathematical Methods of Information Protection д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Mykhailo Mykolayovych Savchuk
4.5 exam
силабус
ПО 7.2 Asymmetric cryptosystems and protocols Department of Mathematical Methods of Information Protection 2 test
силабус
ПО 8 Теорія інформації та кодування Department of Mathematical Methods of Information Protection 2.5 test
силабус
ПО 9 Переддипломна практика Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф-м.н., доцент
Iryna Ivanovna Nishchenko
6 test
силабус
ПО 10 Diploma design Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф-м.н., доцент
Iryna Ivanovna Nishchenko
6 захист
силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу та їхні силабуси)
2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з кафедрального каталогу)
Четвертий (весняний) семестр
(С4) Web-програмування кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Тітков Дмитро Валерійович
4 test
силабус
(С4) Комп’ютерна графіка кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., ст. викладач
Рибак Олександр Владиславович
4 test
силабус
(С4) Моделі рефлексії у кібербезпеці кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Смирнов Сергій Анатолійович
4 test
силабус
(С4) Операційні системи кафедра інформаційної безпеки Ph.D., Associate Professor
Грайворонський Микола Владленович
4 test
силабус
(С4) Системне програмування для багатозадачних операційних систем кафедра інформаційної безпеки Ph.D., associate professor
Гальчинський Леонід Юрійович
4 test
силабус
(C4) Спеціальні розділи комбінаторного аналізу Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
4 test
силабус
П’ятий (осінній) семестр
(С5) Дослідження операцій кафедра математичного моделювання та аналізу даних Ph.D., Associate Professor
Терещенко Іван Миколайович
4 test
силабус
(С5) Математичне програмування Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Mykola Oleksiyovych Khmelnytskyi
4 test
силабус
(С5) Методи та технології аналітики даних кафедра інформаційної безпеки к.ф.-м.н., с.н.с., доцент
Смирнов Сергій Анатолійович
4 test
силабус
(С5) Програмування ефективних алгоритмів кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 test
силабус
(C5) Основи аналізу алгоритмів Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., associate professor
Serhii Volodymyrovych Yakovlev
4 test
силабус
(С5) Системні технології для застосувань Windows кафедра інформаційної безпеки Ph.D., associate professor
Гальчинський Леонід Юрійович
4 test
силабус
(С5) Технології забезпечення якості програмних засобів кафедра інформаційної безпеки Doctor of Economics, associate professor
Ткач Володимир Миколайович
4 test
силабус
Шостий (весняний) семестр
(С6) Безпека інтернет-ресурсів кафедра інформаційної безпеки Ph.D., associate professor
Барановський Олексій Миколайович
4 test
силабус
(С6) Комп’ютерні мережі кафедра інформаційної безпеки Ph.D., Associate Professor
Грайворонський Микола Владленович
4 test
силабус
(С6) Моделі та методи прийняття рішень кафедра математичного моделювання та аналізу даних Яйлимова Ганна Олексіївна 4 test
силабус
(C6) Спеціальні розділи теорії складності Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., ст. викладач
Andriy Vyacheslavovych Fesenko
4 test
силабус
(C6) Теоретико-числові алгоритми в криптології Department of Mathematical Methods of Information Protection assistant
Ядуха Дарiя Вiкторiвна
4 test
силабус
(С6) Хмарні технології обробки даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н. професор
Шелестов Андрій Юрійович
4 test
силабус
Сьомий (осінній) семестр
(С7) Архітектура комп’ютерних систем кафедра інформаційної безпеки Ph.D., associate professor
Гальчинський Леонід Юрійович
4 test
силабус
(С7) Випадкові процеси Department of Mathematical Methods of Information Protection к.ф.-м.н., ст. викладач
Ryabov Georgy Valentinovych
4 test
силабус
(С7) Вступ до алгебраїчної топології Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Mykola Oleksiyovych Khmelnytskyi
4 test
силабус
(С7) Марковські моделі та їх застосування Department of Mathematical Methods of Information Protection Ph.D., Associate Professor
Iryna Ivanovna Nishchenko
4 test
силабус
(С7) Методи машинного навчання кафедра математичного моделювання та аналізу даних д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
4 test
силабус
(С7) Основи квантової інформації кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 test
силабус
(С7) Проектування високонавантажених систем кафедра інформаційної безпеки Ph.D., associate professor
Родіонов Андрій Миколайович
4 test
силабус
(С7) Системи та засоби інтерактивної аналітики кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Тітков Дмитро Валерійович
4 test
силабус
(С7) Теорія ризиків кафедра інформаційної безпеки д.т.н, професор
Даник Юрій Григорович
4 test
силабус
Восьмий (весняний) семестр
(C8) LaTex в наукових публікаціях кафедра прикладної фізики доцент, к.ф.-м.н.
Пономаренко Сергій Миколайович
4 test
силабус
(С8) Вступ до технології блокчейн та криптовалют Department of Mathematical Methods of Information Protection professor, Doctor of Technical Sciences
Anton Mykhailovych Kudin
4 test
силабус
(C8) Методи прикладної статистики Department of Mathematical Methods of Information Protection д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Mykola Yuriyovych Kuznetsov
4 test
силабус
(С8) Математичні основи теорії кодів автентифікації Department of Mathematical Methods of Information Protection д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Mykhailo Mykolayovych Savchuk
4 test
силабус
(С8) Нечітке моделювання систем безпеки кафедра інформаційної безпеки д.т.н., професор
Качинський Анатолій Броніславович
4 test
силабус
(С8) Основи нелінійного аналізу кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 test
силабус
(С8) Прикладні задачі аналізу даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних Яйлимова Ганна Олексіївна 4 test
силабус
(С8) Сучасні методи алгебри та геометрії кафедра математичного моделювання та аналізу даних ст. викладач
Наказной Павло Олександрович
4 test
силабус