Перелік компонентів ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітня програма: математичні методи криптографічного захисту інформації
  • Кваліфікація: магістр з прикладної математики
Код н/д Компоненти освітньої програми Кафедра Викладач Кредити Контроль Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство кафедра інтелектуальної власності та приватного права Факультету соціології і права (частина 1); кафедра конструювання машин Механіко-машинобудівного інституту (частина 2) Самойленко О. В. 3 залік
силабус
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток кафедра математичних методів системного аналізу к.т.н., доцент
Бендюг Владислав Іванович
2 залік
силабус
ЗО 3.1 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації кафедри англійської мови технічного спрямування №2, теорії, практики та перекладу німецької мови, теорії, практики та перекладу французької мови Приходько Дмитро Сергійович 3 залік
силабус
ЗО 3.2 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації кафедри англійської мови технічного спрямування №2, теорії, практики та перекладу німецької мови, теорії, практики та перекладу французької мови Приходько Дмитро Сергійович 1.5 залік
силабус
ЗО 4 Розробка стартап-проектів кафедра менеджменту підприємств к.е.н., доцент
Савицька Олена Миколаївна
3 залік
силабус
ЗО 5 Педагогічна майстерність кафедра психології і педагогіки 2 залік
силабус
ЗО 6 Інтелектуальний аналіз даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.ф.-м.н.
Сахненко Наталія Костянтинівна
4 екзамен
силабус
ЗО 7 Моделювання складних систем кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н.
Ковалець І.В.
4 екзамен
силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1.1 Методи криптоаналізу 1 кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Савчук Михайло Миколайович
5 екзамен
силабус
ПО 1.2 Методи криптоаналізу. Частина 2 кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Олексійчук Антон Миколайович
3.5 залік
силабус
ПО 2 Методи реалізації криптографічних механізмів кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
4 екзамен
силабус
ПО 3 Сучасні алгебраїчні криптосистеми кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.ф.-м.н.
Олійник Андрій Степанович
3 залік
силабус
ПО 4 Організаційні аспекти криптографії кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
3.5 залік
силабус
ПО 5 Квантові обчислення та квантова криптографія кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Фесенко Андрій В’ячеславович
4 екзамен
силабус
ПО 6 Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
4 екзамен
силабус
ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 1. Основи наукових досліджень кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
2 залік
силабус
ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
4 залік
силабус
ПО 7.3 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
5.5 залік
силабус
ПО 8 Науково-дослідна практика кафедра математичних методів захисту інформації к.ф-м.н., доцент
Ніщенко Ірина Іванівна
9 залік
силабус
ПО 10 Курсова робота. Методи реалізації криптографічних механізмів кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
1 залік
силабус
ПО 11 Курсова робота. Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
1 залік
силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
Моделі цінності інформації та ефективність інформаційного захисту кафедра математичних методів захисту інформації д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
Савчук Михайло Миколайович
4 залік
силабус
ARX-криптосистеми та їх криптоаналіз кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
4 залік
силабус
Моделі та методи криптоаналізу блокових шифрів кафедра математичних методів захисту інформації к.т.н., доцент
Яковлєв Сергій Володимирович
5 екзамен
силабус
Ймовірнісні моделі в задачах розпізнавання образів кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., ст. викладач
Рябов Георгій Валентинович
5 екзамен
силабус
Вступ до алгебраїчної топології кафедра математичних методів захисту інформації к.ф.-м.н., доцент
Хмельницький Микола Олексійович
4 залік
силабус
Технологія блокчейн та розподілені системи кафедра математичних методів захисту інформації професор, д.т.н.
Кудін Антон Михайлович
5 екзамен
силабус
Криптографічні системи на еліптичних кривих кафедра математичних методів захисту інформації д.т.н., професор,
Ковальчук Людмила Василівна
4 залік
силабус
Аналіз мережевих структур кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.ф.-м.н. Орєхов О.А 4 залік
силабус
Структурні методи розпізнавання образів кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Хайдуров Владислав Володимирович 5 екзамен
силабус
Методи глибокого навчання на різнорідних даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н., професор
Куссуль Наталія Миколаївна
5 екзамен
силабус
Методи аналізу великих гетерогенних даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ к.ф.-м.н. Орєхов О.А 5 екзамен
силабус
Моделювання екологічних процесів та систем кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н. Ковалець І.В. 5 екзамен
силабус
Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ д.т.н. професор
Шелестов Андрій Юрійович
4 залік
силабус
Проектування розподілених систем кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ доцент, к.т.н.
Родіонов Андрій Миколайович
4 залік
силабус
Технології захисту персональних даних 1 кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ доцент, к.т.н.
Прогонов Дмитро Олександрович
4 залік
силабус
Технології захисту персональних даних 1 кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ доцент, к.т.н.
Прогонов Дмитро Олександрович
4 залік
силабус
Веб-Аналітика кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ к.е.н.
Ткач Володимир Миколайович
4 залік
силабус
Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці кафедра інформаційної безпеки НН ФТІ к.т.н. доцент
Стьопочкіна Ірина Валеріївна
5 екзамен
силабус