ПО 1.1 Методи криптоаналізу 1

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 5 кредитів / 150 годин екзамен ДКР
Савчук Михайло Миколайович чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор лекційні заняття
Ядуха Дарія Вікторівна асистент комп’ютерний практикум

ПО 1.2 Методи криптоаналізу. Частина 2

другий (магістерський) 1 курс, весняний семестр
силабус
нормативна 3.5 кредитів / 105 годин залік РР
Олексійчук Антон Миколайович професор, д.т.н. лекційні заняття
Курінний Олег Вікторович асистент практичні заняття та лабораторні роботи

ПО 2 Методи реалізації криптографічних механізмів

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 4 кредити / 120 годин іспит РР
Кудін Антон Михайлович професор, д.т.н. лекційні заняття
Селюх Поліна Валентинівна асистент лабораторні роботи

ПО 3 Сучасні алгебраїчні криптосистеми

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 3 кредити / 90 годин залік ДКР
Олійник Андрій Степанович професор, д.ф.-м.н. лекційні заняття
Фесенко Андрій В’ячеславович ст. викладач, к.ф.-м.н. лабораторні роботи

ПО 4 Організаційні аспекти криптографії

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 3.5 кредитів / 105 годин залік
Яковлєв Сергій Володимирович доц, к.т.н. лекційні заняття

ПО 5 Квантові обчислення та квантова криптографія

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 4 кредити / 120 годин екзамен ДКР
Фесенко Андрій В’ячеславович ст. викладач, к.ф.-м.н. лекційні та практичні заняття

ПО 6 Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 4 кредити / 120 годин іспит ДКР
Кудін Антон Михайлович професор, д.т.н. лекційні заняття
Селюх Поліна Валентинівна асистент лабораторні роботи

ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 1. Основи наукових досліджень

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 2 кредити / 60 годин залік
Яковлєв Сергій Володимирович доц, к.т.н. лекційні заняття
Ніщенко Ірина Іванівна доц, к.ф.-м.н. практичні заняття

ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

другий (магістерський) 1 курс, весняний семестр
силабус
нормативна 4 кредити / 120 годин залік
Яковлєв Сергій Володимирович доц, к.т.н. лекційні заняття
Ніщенко Ірина Іванівна доц, к.ф.-м.н. практичні заняття

ПО 7.3 Наукова робота за темою магістерської дисертації Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 5.5 кредитів / 165 годин залік
Яковлєв Сергій Володимирович доц, к.т.н. лекційні заняття
Ніщенко Ірина Іванівна доц, к.ф.-м.н. практичні заняття

ПО 8 Науково-дослідна практика

другий (магістерський) 2 курс, весняний семестр
силабус
нормативна 9 кредитів / 270 годин залік
Ніщенко Ірина Іванівна доц, к.ф.-м.н.

ПО 10 Курсова робота. Методи реалізації криптографічних механізмів

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 1 кредит / 30 годин залік
Кудін Антон Михайлович професор, д.т.н. лекційні заняття

ПО 11 Курсова робота. Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 1 кредит / 30 годин залік
Кудін Антон Михайлович професор, д.т.н. лекційні заняття

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
Частину 1 забезпечує кафедра інтелектуальної власності та приватного права Факультету соціології і права
Частину 2 забезпечує кафедра Конструювання машин Механіко-машинобудівного інституту
нормативна 3 кредити / 90 годин залік
Самойленко О. В. керівник курсу

ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток

другий (магістерський) 1 курс, осінній та весняний семестри
силабус
нормативна 2 кредити / 60 годин залік
Бендюг Владислав Іванович к.т.н., доцент лекційні заняття та семінари
Верлань Андрій Анатолійович к.т.н., доцент лекційні заняття та семінари
Джигирей Ірина Миколаївна к.т.н., доцент лекційні заняття та семінари
Караєва Наталія Веніамінівна к.е.н., доцент лекційні заняття та семінари
Путренко Віктор Валентинович д.т.н., с.н.с. лекційні заняття та семінари
Руденко Наталія Миколаївна к.т.н., доцент лекційні заняття та семінари
Шубенкова Ірина Анатоліївна к.ф.-м.н., доцент лекційні заняття та семінари

ЗО 3.1 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації

другий (магістерський) 1 курс
силабус
нормативна 3 кредити / 90 годин залік
Приходько Дмитро Сергійович відповідальний викладач

ЗО 3.2 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації

другий (магістерський) 2 курс
силабус
нормативна 1.5 кредити / 45 годин залік
Приходько Дмитро Сергійович відповідальний викладач

ЗО 4 Розробка стартап-проектів

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
нормативна 3 кредити / 90 годин залік
Савицька Олена Миколаївна к.е.н., доцент лекційні та практичні заняття, семінари

ЗО 5 Педагогічна майстерність

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
забезпечує кафедра психології і педагогіки
нормативна 2 кредити / 60 годин залік

ЗО 6 Інтелектуальний аналіз даних

другий (магістерський) 1 курс, осінній семестр
силабус
забезпечує кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ
нормативна 4 кредити / 120 годин екзамен
Сахненко Наталія Костянтинівна д.ф.-м.н. лекційні та лабораторні заняття

ЗО 7 Моделювання складних систем

другий (магістерський) 2 курс, осінній семестр
силабус
забезпечує кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ
нормативна 4 кредити / 120 годин екзамен
Ковалець І.В. д.т.н. лекційні та лабораторні заняття