Савчук Михайло Миколайович

Савчук Михайло Миколайович

член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, доцент

EmailIntellectScheduleScopusGoogle Scholar

професор кафедри ММЗІ НН ФТІ, перший заступник завідувача кафедри

Викладає дисципліни:
 • Математичні основи теорії кодів автентифікації
 • Методи криптоаналізу 1
 • Моделі цінності інформації та ефективність інформаційного захисту
Напрямки наукових досліджень:
 • Квантова модель обчислень
 • Криптографічні властивості булевих функцій
 • Тестування псевдовипадковості послідовностей та генераторів
 • Криптографічні протоколи
Останні публікації:
 1. Владислав Лещенко, Ніна Пекарчук, Михайло Савчук. Порівняльний аналіз складності методів лінеаризації та перебору розв’язання систем нелінійних булевих рівнянь // Захист інформації, 2020. Т.22, №1. – С. 33-42.
 2. Савчук М.М. Захист інформаційних технологій та кібербезпека // Вісн. НАН України, 2019. – №11. – С. 23-28. – ISSN 1027-3239.
 3. Савчук М.М., Бурлака М.К. Кодування і класифікація перестановок за спеціальним перетворенням з оцінками потужності класів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, 2019, №.2. – С. 35-42. – ISSN: 1812-5409.
 4. Савчук М.М., Фесенко А.В. Квантові обчислення: огляд та аналіз // Кібернетика та системний аналіз, 2019, №1. – С. 14-29.[Scopus]
Владислав Лещенко, Ніна Пекарчук, Михайло Савчук. Порівняльний аналіз складності методів лінеаризації та перебору розв’язання систем нелінійних булевих рівнянь // Захист інформації, 2020. Т.22, №1. – С. 33-42.