Фесенко Андрій В'ячеславович

Фесенко Андрій В'ячеславович

кандидат фізико-математичних наук

EmailIntellectScheduleOrcidScopusGoogle ScholarWeb of Science

старший викладач кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
  • Математична логіка та теорія алгоритмів
  • Теорія складності
  • Спеціальні розділи теорії складності
  • Квантові обчислення та квантова криптографія
Напрямки наукових досліджень:
  • Квантові обчислення, квантовий криптоаналіз та аналіз алгоритмів у квантовій моделі обчислень
  • Постквантові криптографічні примітиви та протоколи
  • Автентифіковане шифрування та методи його аналізу
  • Криптографічні протоколи та механізми (протоколи захищеного обміну повідомленнями, генератори псевдовипадкових бітів тощо)
Останні публікації:
  1. Савчук М.М., Фесенко А.В. Квантові обчислення: огляд та аналіз  // Кібернетика та системний аналіз, 2019, №1. – С. 14-29. [Scopus]
  2. Д. В. Ядуха, А. В. Фесенко “The necessary security requirements for the values used by the AJPS cryptosystem”, журнал «Theoretical and Applied Cybersecurity», випуск 1, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2019 рік.