Кузнєцов Микола Юрійович

Кузнєцов Микола Юрійович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

EmailOrcidScopus

професор кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
  • Методи прикладної статистики
Напрямки наукових досліджень:
  • Моделювання та аналіз прикладних проблем з теорії надійності систем
Останні публікації:
  1. Кузнєцов М.Ю., Кузнєцов І.М., Шумська А.А. Знаходження градієнта ймовірності відмови системи рангової структури методом прискореного моделювання. Кібернетика та системний аналіз, 2022, № 6, с. 33–46. [Scopus]
  2. Порівняльний аналіз двох модифікованих  методів прискореного моделювання ймовірності відмови системи рангової структури – М.Ю.Кузнєцов, І.М.Кузнєцов, А.А.Шумська - Кібернетика та системний аналіз, 2022, №5, стр. 30-41;[Scopus]