Ніщенко Ірина Іванівна

Ніщенко Ірина Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

EmailIntellectSchedule

доцент кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
 • Теорія імовірностей
 • Математична статистика
 • Марковські моделі та їх застосування
Напрямки наукових досліджень:
 • Процеси Маркова на групах
 • Статистична обробка даних із використанням методів машинного навчання
 • Імовірнісні моделі в біології
Останні публікації:
 1. Substantiation of the process of vertical transportation pf piece loads // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2017. – Vol. 3, No. 1. – PP. 81-87.[Scopus]
 2. Коруняк П.С., Малащенко В.О., Ніщенко І.І. Динаміка переміщення вібраційного пересувного пристрою по шорсткій поверхні // Підйомно-транспортна техніка – 2018, - N 1 (57), c. 4-11.
 3. P. Koruniak, V.Shenbor, V. Korendiy "Two-mass Vibrating Conveyer with Nonparallel Flat Springs" Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science - 2016. - Vol.2, No. 1.-PP. 41-46.
Монографії:
 1. Коруняк П.С., Керницький І.С., Ніщенко І.І. Автоматизоване вібраційне маніпулювання виробами та віброманіпуляторами: монографія — Львів:СПОЛОМ, 2021. - 256с., ISBN 978-966-919-708-5.
Методичні матеріали:
 1. Ніщенко І.І. Математична статистика. Збірник задач (електронний ресурс): навчальний посібник для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / КПІ ім. Ігоря Сікорского.- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - 91с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №2 від 30.09.2022р.
 2. Дороговцев А.А., Ніщенко І.І., Пилипенко А.Ю. Теорія ймовіностей. Збірник задач (електронний ресурс): навчальний посібник для студентів спеціальності 113 “Прикладна математика” / КПІ ім. Ігоря Сікорского.- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 100с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №1 від 16.09.2021р.
 3. Коруняк П.С., Ніщенко І.І., Керницький І.С, Транспортувальні машини. Основи конструювання та розрахунку вібраційних транспортувальних машин: навчальний посібник // Львів: Сполом, 2017.- 244 с. - ISBN 978-966-919-301-8, - 244 с.