Кузнєцов Ігор Миколайович

Кузнєцов Ігор Миколайович

кандидат фізико-математичних наук

EmailIntellectScheduleOrcidScopusGoogle Scholar

старший викладач кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
 • Основи дискретної математики
 • Теорія ймовірності і математична статистика
Напрямки наукових досліджень:
 • Теорія надійності
 • Теорія масового обслуговування
Останні публікації:
 1. Кузнєцов М.Ю., Кузнєцов І.М., Шумська А.А. Знаходження градієнта ймовірності відмови системи рангової структури методом прискореного моделювання. Кібернетика та системний аналіз, 2022, № 6, с. 33–46. [Scopus]
 2. Порівняльний аналіз двох модифікованих методів прискореного моделювання ймовірності відмови системи рангової структури – М.Ю.Кузнєцов, І.М.Кузнєцов, А.А.Шумська - Кібернетика та системний аналіз, 2022, №5, стр. 30-41. [Scopus]
 3. Fast Simulation of the Customer Blocking Probability in Queueing Networks with Multicast Access – Kuznetsov, N.Y., Kuznetsov, I.N. – Cybernetics and Systems Analysis. 2021, стр. 530–541 [Scopus]
 4. Méthodes de simulation rapide en files d'attente pour la résolution de certains problèmes combinatoires de grande taille Queueing Theory 1 Advanced Trends. – Kuznetsov I., Kuznetsov N. – Paris: ISTE Editions Ltd, 2020, pp. 121–159. [Scopus]
 5. Statistical Testing of the Hypothesis that the Number of Customers in the G I / G / ∞ Queueing System Has an Asymptotically Normal Distribution in Heavy Traffic – Kuznetsov, I.N. – Cybernetics and Systems Analysis, 2017, стр. 450–455. [Scopus]
 6. Evaluation of Steady State Probabilities of the • / G / ∞ Queuing System for Different Input Flow Models – Kuznetsov, I.N., Shumskaya, A.A. – Cybernetics and Systems Analysis, 2017, стр. 269–279. [Scopus]
 7. Evaluation of steady-state probabilities of queueing system with infinitely many servers for different input flow models – Kuznetsov, I., Shumska, A. Springer Optimization and Its Applications, 2017, 130, стр. 297–311. [Scopus]
Методичні матеріали:
 1. Векторна алгебра. Аналітична геометрія на площині. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. / Укладачі: Н.Д. Цвинтарна, А.А. Шумська, І.М. Кузнєцов. – К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2018. – 48 с .
 2. Елементи лінійної алгебри. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. / Укладачі: Н.Д. Цвинтарна, А.А. Шумська, І.М. Кузнєцов. – К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2019. – 54 с.
 3. Функціональні залежності та структури: Збірник завдань до практичних занять навч. посіб. для студ. спец. 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А. А. Шумська, І. М. Кузнєцов – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2022. – 36 с.