Циганкова Оксана Валентинівна

Циганкова Оксана Валентинівна

кандидат технічних наук

EmailIntellectScheduleOrcidGoogle Scholar

старший викладач кафедри ММЗІ НН ФТІ, методист

Викладає дисципліни:
  • Алгебра та геометрія. Частина 1
Останні публікації:
  1. Циганкова О.В. Нові алгоритми знаходження базової точки на еліптичних кривих у формі Едвардса // «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» № 1 (47) 2020. С. 39-47.
  2. Tsygankova O.V. Analyzing of possibility of using Elgamal algorithm with deterministic embedding for key encapsulation» // Радіотехніка, 2020. Вип. № 200 - С. 153-161.
  3. Д. В. Ядуха, А. В. Бессалов, В. С. Дикий, А. С. Малишко, О. В. Циганкова “Parameters of the Fastest Cryptographically Strong Twisted Edwards Curves”, журнал «Theoretical and Applied Cybersecurity», випуск 1, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2019 рік.