Кваліфікаційні роботи бакалаврівСписок кваліфікаційних робіт

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2022 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-83
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Бондаренко Андрій Аналіз та побудова тестів перевірки якості випадкових послідовностей на основі теорії Колмогорова професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
2. Владика Данило Криптоаналіз схем цифрового підпису з некомутативними групами-платформами ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
3. Галіца Олександр Узагальнення схеми “губки” для задач легкої криптографії доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
4. Гузей Дмитро Побудова і дослідження атак на систему шифрування RSA професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
5. Дубовик Маргарита Критерiї криптографiчної стiйкостi схем генерування раундових ключiв доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Калитюк Дар’я Особливості росту випадкових лісів доцент, к.ф.-м.н. Ніщенко І.І. Електронний архів ELAKPI
7. Мельниченко Олексій Побудова загальних атак відновлення раундової функції на Фейстель-подібні шифри з малою областю визначення ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Миронченко Анастасія Досягнення безпеки у протоколі консенсусу Proof-of-Proof у випадку різних протоколів консенсусу професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
9. Паршин Олександр Ортоморфізми над групами, які використовуються у криптографічних задачах доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
10. Перевознюк Олександра Використання методу «Рістретто» для захисту від атак малого кофактору професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
11. Яценко Артем Метод вибору слот-лідерів у протоколі консенсусу PoS з використанням VRF професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI

 

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-84
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Жупаник Олексій Порівняльний аналіз двох стратегій реалізації дабл-спенд атаки на протокол консенсусу PoS професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
2. Кислий Арсеній Методи підвищення ефективності криптографічних систем, які грунтуються на задачі факторизаціі доцент, к.ф.-м.н. Хмельницький М.О. Електронний архів ELAKPI
3. Ковальчук Ольга Оцінювання параметрів частково спостережуваних ланцюгів Маркова доцент, к.ф.-м.н. Ніщенко І.І. Електронний архів ELAKPI
4. Коломієць Андрій Побудова оцінки імовірності атаки подвійної витрати у протоколі PoS за наявності чекпоінтів професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
5. Котович Анна Аналіз ефективності і стійкості криптографічних систем з використанням математичних сейфів професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
6. Литвиненко Юлія Криптоаналіз алгоритму цифрового підпису «Вершина» ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
7. Максименко Максим Порівняльний аналіз алгоритмів гібридного шифрування професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
8. Матвійчук Яна Протоколи електронного голосування професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
9. Толмачов Євгеній Криптографiчнi атаки на RSA на основi iнформацiї з побiчного каналу професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
10. Трет’якова Анна Побудова нових тестів на випадковість коротких послідовностей із використанням теорії алгоритмічної інформації Колмогорова професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2021 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-73
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Гетьман Дмитро Олексійович Криптографічний аналіз системи розповсюдження ключів по відкритим каналам з використанням клітинних автоматів професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
2. Драга Владислав Сергійович Криптографічні властивості блокових шифрів із XS-структурою доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
3. Звичайна Анастасія Олександрівна Криптоаналіз малоресурсного симетричного блокового шифру “Кипарис” ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
4. Ковалевський Олександр Юрійович Побудова атаки за максимальним степенем одночлена на процедуру ініціалізації ключа потокового шифру “Струмок” ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
5. Корж Нікіта Сергійович Побудова нелінійних інваріантів для S-блоків шифру “Калина” доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Кустарьова Катерина Максимівна Прогнозування часових рядiв вартості криптовалюти на мiжнародних фiнансових ринках за допомогою класичних статистичних моделей i нейронних мереж доцент, к.ф.-м.н. Ніщенко І.І. Електронний архів ELAKPI
7. Мазур Анастасія Андріївна Побудова атаки з використанням структури простих чисел на RSA подібні криптосистеми зі складеним модулем ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Мітрофанова Еліна Володимирівна Параметри стійкості фейстель-подібних шифрів до атак бумерангів доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
9. Морозюк Анастасія Олексіївна Дослідження системи шифрування Бенало та її застосування для контролю цілісності делегованих обчислень професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
10. Румянцева Крістіна Ігорівна Використання прискореного моделювання для оптимізації пропускної спроможності каналів зв’язку у мережах із множинним доступом професор, д.т.н. Кузнєцов М.Ю. Електронний архів ELAKPI
11. Талмач Дмитро Павлович Детерміновані методи відображення повідомлення в точку еліптичної кривої, заданої у різних формах професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
12. Тафтай Анастасія Олексіївна Уточнені оцінки стійкості шифру “Калина” до диференціального та лінійного криптоаналізу доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
13. Ткаченко Артем Станіславович Квантовий криптоаналіз геш функції “Купина” ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
14. Тулупов Матвій Миколайович Побудова та аналіз нової атаки з вибірковим відкриттям коммітментів на блокчейн Тезос професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
15. Хома Любава Віталіївна Дослідження криптографічних протоколів електронного голосування професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
16. Чіхладзе Вахтанг Зурабович Моделі та методи побудови безпечних децентралізованих систем з небезпечних елементів професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI

   

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-74
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Бублик Єгор Іванович Криптографічні властивості S-блоків, побудованих на одномірних клітинних автоматах доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Василенко Наталія Ігорівна Класифікація анотованих текстів новин за темами методами машинного навчання професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
3. Волинський Євгеній Олександрович Новий метод віддаленого оцінювання гешрейту майнера професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
4. Скрупський Родіон Юрійович Оцінка якості класифікатора при афінних перетвореннях даних доцент, к.ф.-м.н. Ніщенко І.І. Електронний архів ELAKPI
5. Слуцький Андрій Сергійович Побудова квантових алгоритмів для задач на графах з використанням властивостей суперпозиції станів ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
6. Чашницька Марина Геннадіївна Побудова порогової проксі схеми цифрового підпису з використанням примітивів багатовимірної криптографії ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
7. Шляхова Інна Олексіївна Матричні співвідношення для параметрів, що характеризують стійкість блокових шифрів відносно диференціально-лінійного методу криптоаналізу професор, д.т.н. Олексійчук А.М. Електронний архів ELAKPI

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2020 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-62
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Бещук Андрій Андрійович Аналіз загроз при повторному використанні налаштування у протоколі GRO-16 професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
2. Бурлука Максим Володимирович Удосконалення методу факторизації Ленстра з використанням кривих Едвардса доцент, к.т.н. Кучинська Н.В. Електронний архів ELAKPI
3. Бунін Олександр Андрійович Порівняльний аналіз сучасних режимів автентифікованого шифрування ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
4. Василенко Олексій Вікторович Побудова атаки на схему підпису без сертифікації ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
5. Власенко Назар Миколайович Криптографiчнi властивостi S-блокiв, якi характеризують стiйкiсть до атак бумерангiв доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Жук Анна Анатоліївна Атака подвійної витрати на протокол консенсусу SPECTRE та побудова його стійкої модифікації професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
7. Кашуба Артем Костянтинович Оцінювання стійкості незбалансованої схеми MISTY до диференціальних та лінійних криптоатак доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
8. Кучерявий Костянтин Ігорович Обґрунтування стійкості геш-функцій, зручних для використання у SNARK-доведеннях професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
9. Кузнецов Павло Сергійович Швидкі кореляційні атаки на малоресурсні Grain – подібні шифри професор, д.т.н. Олексійчук А.М. Електронний архів ELAKPI
10. Олефір Поліна Юріївна Аналіз схем автентифікованого шифрування на основі налаштованого блокового шифру (на прикладі учасників конкурсу CAESAR) доцент, к.ф.-м.н. Завадська Л.О. Електронний архів ELAKPI
11. Пясецький Богдан Юрійович Диференціальні властивості ітеративних перетворень із залежними ключами доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
12. Салій Роман Васильович Оцінка кількості вентилів для реалізації шифру Калина в квантовій моделі обчислень ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
13. Стасюкевич Анатолій Тимурович Аналіз параметрів рекурсивних протоколів SNARK-доведень та способи симуляції доведення у цих протоколах професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2019 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-52
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Архипська Єлізавета Андріївна Приховані канали передачі даних в ДСТУ 4145-2002 старший викладач, к.т.н. Кучинська Н.В. Електронний архів ELAKPI
2. Бурлака Марія Костянтинівна Класифікація перестановок зі спеціальними властивостями та оцінка потужності класів в.о.зав.кафедрою, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
3. Єршов Степан Олександрович Задача відновлення S-блоку за таблицею розподілу диференціалів відносно модульного додавання доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
4. Кратт Ярослав Володимирович Криптографічні властивості S-блоків, афінно еквівалентних експоненційним перетворенням над скінченним полем доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
5. Овчарова Марина Андріївна Алгебраїчна атака на двійкові SNOW2.0-подібні потокові шифри доцент, д.т.н. Олексійчук А.М. Електронний архів ELAKPI
6. Сліпак Ігор Григорович Вироблення загального ключа учасників для підписування смарт-контрактів у блокчейні професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
7. Тузовська Марія Андріївна Обчислення оцінок стійкості шифрів, побудованих на методах перемішування карт старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Шевченко Олексій Тарасович Застосування квантових алгоритмів Саймона та Бернштейна-Вазірані для криптоаналізу узагальненої мережі Фейстеля старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2018 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-43
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Блинов Сергій Юрійович Атаки збоїв на ARX-криптосистеми доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Винник Марія Романівна Перетворення на рядках та тестування послідовностей в.о.зав.кафедрою, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
3. Горняк Ксенія Станіславівна Оцінки надійності технології блокчейн в залежності від алгоритму консенсуса професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
4. Дикий Владислав Сергійович Застосування блокчейн-технологій для побудові криптографічних протоколів розподілу секрету професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
5. Кривцун Владислав Олегович Реалізація технології блокчейн з використанням національних стандартів професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
6. Кудас Світлана Вячеславівна Обчислення і обґрунтування ймовірностей атаки подвійної витрати криптовалюти з ненульовими часом синхронізації професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
7. Курінний Олег Вікторович Індекс розгалуження матриць над кільцями лишків доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
8. Лещенко Владислав Вадимович Аналіз та порівняння методів лінеаризації і перебору розв’язання нелінійних систем рівнянь над скінченним полем в.о.зав.кафедрою, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
9. Малишко Антон Сергійович Методи віддаленого тестування стійкості систем виявлення вторгнень професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
10. Мариненко Артем Геннадійович Оцінка кількості блоків підтвердження та часу очікування підтвердження для криптовалют, які базуються на PoS професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
11. Полулях Володимир Романович Стійкість до диференціального криптоаналізу блокових шифрів із частковим забілюванням під час шифрування доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
12. Романов Роман Олександрович Обґрунтування та реалiзацiя методу Лєнстра з використанням кривих Едвардса професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
13. Романяк Євген Св’ятославович Оцінка параметрів зміщення точкового процесу Пуассона доцент, к.ф.-м.н. Ніщенко І.І. Електронний архів ELAKPI
14. Сергеєв Станіслав Олександрович Диференціальний криптоаналіз блокових шифрів із використанням альтернативних алгебраїчних операцій доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
15. Смірнов Антон Олександрович Оцінювання стійкості LAX-перетворень до диференціального криптоаналізу асистент Деркач О.Г. Електронний архів ELAKPI
16. Шуміло Леонід Леонідович Методи штучного інтелекту, машинного навчання, Big Data в задачі інформаційної безпеки професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
17. Ядуха Дарія Вікторівна Застосування властивостей арифметики за модулем узагальнених чисел Мерсенна для побудови криптографічних примітивів старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
18. Якимчук Олексій Петрович Побудова оцінок стійкості SP-мереж спеціального виду до диференціального криптоаналізу доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2017 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-33
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Астаф’єва Катерина Дмитрівна Експериментальне та теоретичне дослідження методів та складності побудови систем асиметричної криптографії д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
2. Бахтігозін Всеволод Юрійович Асимптотичні розподіли ймовірностей диференціалів блокових шифрів для різних алгебраїчних операцій к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
3. Богуцький Олександр Миколайович Аспекти практичної реалізації та аналіз стійкості до атак на реалізацію крипто валюти Ethereum д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
4. Вихло Антон Андрійович Розробка та реалізація алгоритмів генерації базової точки еліптичної кривої в формі Едвардса з використанням критеріїв подільності точки д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
5. Грубіян Євген Олександрович Побудова моделей відкритого тексту на основі стохастичних контекстно-вільних граматик в нормальній формі Грейбах к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
6. Євсюкова Яна Володимирівна Диференціальні та лінійні властивості ітеративних безключових перетворень к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
7. Карпець Антон Сергійович Методи автентифікації для технології «тонкого клієнта» д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
8. Коляда Марія Олександрівна Аналіз ланцюгів підпросторів «Калина» – подібних шифрів к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
9. Лигін Семен Олександрович Реалізація, експериментальне дослідження та порівняльний аналіз методу лінеаризації розв’язання систем нелінійних рівнянь д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
10. Науменко Оксана Валеріївна Дослідження та порівняльний аналіз криптографічних властивостей блоків підстановки стандартів блокового шифрування та їх збереження при афінних перетвореннях д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
11. Свічкарьов Іван Володимирович Застосування кубічних атак до блокових та потокових шифрів к.ф.-м.н. Фаль О.М. Електронний архів ELAKPI
12. Соловйова Марина Сергіївна Застосування технології Blockchaіn для вирішення задач криптології та обчислювальної техніки д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
13. Старкова Юлія Миколаївна Реалізація криптографічних протоколів автентифікації з нульовим розголошенням знань на основі теорії алгоритмічної складності інформації д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
14. Столова Олеся В’ячеславівна Математичні моделі систем управління інцидентами інформаційної безпеки. Імунокомп’ютінг в управлінні інцидентами інформаційної безпеки д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
15. Столович Михайло Вадимович Криптоаналіз «Калина» – подібних шифрів на основі властивостей подільності Тодо к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
16. Турчин Андрій Ярославович Застосування аналізу неможливих диференціалів до «Калина» – подібних шифрів к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
17. Хоменко Максим Русланович Аналіз вразливостей протоколу TLS к.ф.-м.н. Фаль О.М. Електронний архів ELAKPI
18. Щербина Богдан Валентинович Криптоаналіз міні-шифрів д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2016 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-23
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Байбуз Микола Андрійович Метод формалізованого оцінювання стійкості калина-подібних шифрів до диференціального криптоаналізу к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Борис Ніна Андріївна Моделювання та криптоаналіз функціонування потокових шифрів з перекриття відрізків гамми д.ф.-м.н Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
3. Блик Микола Володимирович Стійкість деяких схем двохфакторної автентифікації до атак, які використовують додаткову інформацію д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
4. Воробйов Валерій Олександрович Дослідження дискретної системи з локальними зв’язками на основі моделі Ізінга д.ф.-м.н Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
5. Дідан Валерія Володимирівна Криптографічні властивості перетворень, лінійних відносно додавання за модулем 2n к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Коломієць Марина Миколаївна Використання властивостей узагальненої раундової функції шифру Simeck методами диференціального криптоаналізу к.ф.-м.н Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
7. Оксьоненко Максим Петрович Методи тестування криптографічних S – блоків на наявність прихованих аналітичних структур к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
8. Олешко Костянтин Андрійович Алгебраїчні властивості геш-функції ГОСТ Р 34.11-2012 “Стрибог” та використання атак відсікання до неї к.ф.-м.н Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Поречна Дарія Микитівна Побудова оцінок стійкості модифікованого шифру ГОСТ 34.12-2015 («Кузнєчік») до цілочисельного різницевого криптоаналізу та обґрунтування вибору S-блоків алгоритму д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
9. Рибак Богдан Сергійович Методи реалізації алгоритмів дискретного логарифмування у скінченних полях вигляду GF(p) для різних моделей обчислень д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
10. Шишка Оксана Василівна Експериментальне дослідження задачі навчання розпізнаванню образів на прикладі сегментації зображень д.ф.-м.н Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2015 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-13
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Алад’їна Поліна Тарасівна Вразливості побудови геш-функції з російського стандарту ГОСТ Р 34.11-2012 «Стрибог» асистент кафедри Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
2. Баранов Максим Олексійович Моделювання систем електоральних вподобань між різними областями України Старший викладач Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
3. Біляк Ілона Миколаївна Оцінки складності вибору параметрів та побудови схем асиметричної криптографії д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
4. Галій Олександр Юрійович Порівняльний аналіз використання операцій модульного та побітового додавання при обчисленні імовірностей раундових диференціалів д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
5. Гузей Олег Русланович Оцінка верхнії меж диференціальних імовірностей для узагальнених незбалансованих схем Фейстеля типу FourCell та SMS4 Старший викладач Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Доброногов Євген Віталійович Обчислення верхніх границь диференціальних ймовірностей фейстель – подібних шифрів певної структури Старший викладач Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
7. Кригін Валерій Михайлович Побудова математичної моделі психологічних характеристик людини на основі результатів тестування. д.ф.-м.н. Дороговцев А.А. Електронний архів ELAKPI
8. Кушнір Олександр Сергійович Застосування rebound атаки до ДСТУ 7564:2014 Старший викладач Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
9. Крюков Владислав Ігорович Розпізнавання сожості і відмінності кусково-лінійних кривих у метриці Фреше д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
10. Коваленко Андрій Олександрович Аспекти реалізації алгоритму факторизації NFS для паралельної моделі обчислення д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
11. Литвин Аліна Олександрівна Методика перевірки незалежності статистичних тестів з використанням нерівності Чебишева. д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
12. Ломаченко Ігор Олегович Диференційні властивості операції поблокового додавання Старший викладач Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
13. Мікава Поліна Віталіївна Використання апарату еліптичних кривих для перевірки на незвідність та факторизації поліномів над скінченним полем д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
14. Мучичка Сергій Сергійович Функціональна гранична теорема для марковських розміщень та критерії перевірки нерівно ймовірних випадкових послідовностей д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
15. Стремецька Мирослава Станіславівна Глобальна мережа передачі інформації з криптографічним захистом засобами легкої криптографії д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
16. Ткаленко Роман Юрійович Формальне представлення й аналіз процесів операційних систем к.ф.-м.н. Завадська Л.О. Електронний архів ELAKPI
17. Чоп Володимир Олегович Складність важкорозв’язувальної задачі генерування Bitcoin – подібних криптовалют Асистент кафедри Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2014 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-03
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Богатченко Ірина Аналіз ефективності атаки збоїв на ДСТУ ГОСТ 28147:2009 при використанні додаткової інформації про параметри атаки асистент Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Капосльоз Ольга Отримання оцінок для ймовірності успіху та складності циклічної атаки д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
3. Ковальов Вадим Побудова атак збоїв на шифр «Калина 2» асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
4. Косован Софія Використання методу Монте-Карло для перевірки тотожності та властивостей векторних булевих функцій великої кількості змінних д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
5. Краснолуцький Владислав Вразливості реалізації генератора випадкових чисел OC Linux асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
6. Кучеренко Тарас-Світозар Використання нейронних мереж для криптоаналізу шифру PRESENT асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
7. Малік Олена Криптоаналіз протоколу обміну ключами на основі взаємного навчання нейронних мереж асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Міняйло Катерина Використання слабкостей методів генерації простих чисел для зламу криптосистем RSA асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
9. Прокопенко Тимофій Оцінка кількості алгоритмічної інформації в двійкових послідовностях д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
10. Подорога Тарас Тестування якості криптографічних перетворень хеш-функцій за допомогою Мебіус аналізу д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
11. Царук Олександр Застосування UID-методу криптоаналізу неможливих диференціалів до деяких узагальнень схеми Фейстеля асистент Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
12. Яловик Сергій Порівняльний аналіз оракулів в квантовій моделі обчислень асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2013 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-93
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Бабій Олександр Оцінки стійкості сімейства блокових шифрів TEA відносно атаки зсуву асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
2. Беспалов Олексій Розв’язок алгебраїчних рівнянь малих степенів над скінченними полями асистент Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
3. Бєлов Олександр Моделювання та аналіз систем криптографічного захисту інформації асистент Хнигічева А.М. Електронний архів ELAKPI
4. Вихло Надія Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ професор, д.т.н. Бессалов А.В. Електронний архів ELAKPI
5. Власійчук Володимир Аналіз перемішуючих властивостей групових операцій, заданих на одному носієві д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
6. Гончар Іван Дослідження властивостей лямбда-параметру, що характеризує стійкість криптографічних перетворень до лінійного криптоаналізу асистент Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
7. Дубко Олексій Вразливості реалізацій ГПВЧ в мовах програмування асистент Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
8. Кліндухов Василь Методи аутентифікації для спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних систем начальник відділу криптографії Сірик В.М. Електронний архів ELAKPI
9. Мурзін Олександр Експериментальні дослідження алгоритмів стиснення бітових послідовностей к.ф.-м.н. Завадська Л.О. Електронний архів ELAKPI
10. Ольхович Максим Порівняльний аналіз статистичних властивостей стиснутих та псевдовипадкових послідовностей д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
11. Погребняк Дмитро Аналіз стійкості систем розподілу секрету із використанням формальних методів аналізу протоколів к.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
12. Ткаченко Владислав Реалізація та застосування методики оцінки якості генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
13. Ткачук Олексій Дослідження криптографічних властивостей експоненціальних перетворень над полями характеристики 2 асистент Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI

Кваліфікаційні роботи бакалаврів 2012 року

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-83
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Гавренков Антон Олександрович Дослідження доказової стійкості деяких узагальнень схеми Фейстеля до диференціального аналізу Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Гончарук Ростислав Ігорович Аналіз існуючих протоколів квантових грошей Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
3. Грибанов Євген Олександрович Криптоаналіз однієї модифікації протоколу Диффі-Хелмана вироблення спільного ключа Єндовицький П.О. Електронний архів ELAKPI
4. Кривицька Тетяна Сергіївна Дослідження схеми блочного шифрування у моделі псевдо випадковості Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
5. Пашинський Володимир Сергійович Аналіз метода вбудовування публічних параметрів для протидії атакам збоїв Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
6. Полупан Вікторія Вікторівна Дослідження залежності оцінок стійкості сучасних потокових шифрів від вибору особливих точок атак компромісу Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
7. Трофимович Сергій Валерійович Дослідження впливу лінійного замішування на диференціальні характеристики незбалансованих схем Фейстеля Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
8. Чайковський Олексій Андрійович Побудова атак збоїв на сімейство шифрів «Калина» Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
9. Шевченко Антон Володимирович Реалізація та дослідження атаки за побічним каналом на алгоритм шифрування IDEA Завадська Л.О. Електронний архів ELAKPI