Галицька Ірина Євгенівна

Галицька Ірина Євгенівна

кандидат технічних наук, доцент

IntellectScheduleOrcidScopusGoogle Scholar

доцент кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
 • Аналіз функцій багатьох змінних
Останні публікації:
 1. Голінко І.М. Інтегрування систем керування мікрокліматом в автоматизовану систему керування підприємством / І.М. Голінко, І. Є.Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2019, № 20, С. 78-87. [фахове видання] [Index Copernicus]
 2. Голінко, І.М. Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом / І.М.Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2018. № 18, С. 104–114. [фахове видання] [Index Copernicus]
 3. :Голінко І.М. Процедура синтезу багатовимірного регулятора для прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем / І.М. Голінко, І. Є.Галицька // Механіка гіроскопічних систем. – 2017. № 34, С. 21-31. [фахове видання] [Index Copernicus]
 4. Голінко І.М. Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів / І.М. Голінко, І. Є.Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016. № 15, С. 83-92. [фахове видання] [Index Copernicus]
 5. Голінко І.М. Синтез системи керування штучним мікрокліматом із використанням відносної вологості та вологовмісту повітря в якості параметра стабілізації / І.М. Голінко, І. Є.Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2015. № 13, С. 88–98. [фахове видання]
 6. Голінко І.М.Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату / І.М. Голінко, І. Є. Галицька // Прикарпатський вісник НТШ. Число.- Івано-Франківськ, 2016. - №1(33).- С. 61-73. [фахове видання]
Останні конференції:
 1. Голінко І.М. Динамічна модель прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем / І.М. Голінко, І.Є. Галицька //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої дню космонавтики, 11 – 13 квітня 2017 р., Херсон: ХНТУ, 2017.–С. 43–45.
 2. Голінко І.М. Математична модель електричного калорифера у просторі станів / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 грудня 2016 р. , –К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – 268c., С. 41-45.
 3. Різник В.О. Розпізнавання шкідливого програмного забезпечення на основі аналізу системних викликів/ В.О. Різник, І.Є. Галицька //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої дню космонавтики, 11 – 13 квітня 2017 р., Херсон: ХНТУ, 2017.– С. 224-226.
Навчальні посібники та методичні матеріали:
 1. Теорія ймовірностей та математична статистика. Курс лекцій. Розділ "Математична статистика"/ Уклад.: І.Є.Галицька, В.І.Сущук-Слюсаренко.: - К.: ІВЦ "Політехніка", 2011. - 216с.