Шумська Алла Антонівна

Шумська Алла Антонівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

EmailIntellectScheduleOrcidScopusGoogle Scholar

доцент кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
 • Основи дискретної математика
 • Функціональні залежності
 • Алгебра і геометрія. Частина 1
 • Алгебра і геометрія. Частина 2
Напрямки наукових досліджень:
 • Теорія надійності
 • Теорія масового обслуговування
 • Методи прискореного моделювання
Останні публікації:
 1. Порівняльний аналіз двох модифікованих методів прискореного моделювання ймовірності відмови системи рангової структури – М.Ю.Кузнєцов, І.М.Кузнєцов, А.А.Шумська - Кібернетика та системний аналіз, 2022, №5, стр. 30-41. [Scopus]
 2. Про вільні коливання гофрованої замкнутої циліндричної оболонки – О.Я.Григоренко, О.В.Бойчук, А.А.Шумська – Прикладна механіка, №5, 2022, стр. 21-32. [Scopus]
 3. Evaluation of Steady State Probabilities of the • / G / ∞ Queuing System for Different Input Flow Models – Kuznetsov, I.N., Shumskaya, A.A. – Cybernetics and Systems Analysisthis link is disabled, 2017, стр. 269–279. [Scopus]
 4. Evaluation of steady-state probabilities of queueing system with infinitely many servers for different input flow models – Kuznetsov, I., Shumska, A. Springer Optimization and Its Applicationsthis link is disabled, 2017, 130, стр. 297–311.[Scopus]
Методичні матеріали:
 1. Кузнєцов М.Ю., Шумська А.А. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник завдань до практичних занять. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, прот. № 7 від 13.05.2021. – 28 с.
 2. Кузнєцов М.Ю., Шумська А.А. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки до розв’язання задач. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, прот. № 7 від 13.05.2021. – 64 с.
 3. Векторна алгебра. Аналітична геометрія на площині. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. / Укладачі: Н.Д. Цвинтарна, А.А. Шумська, І.М. Кузнєцов. – К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2018. – 48 с .
 4. Елементи лінійної алгебри. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. / Укладачі: Н.Д. Цвинтарна, А.А. Шумська, І.М. Кузнєцов. – К.: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2019. – 54 с.