Кваліфікаційні роботи магістрівСписок кваліфікаційних робіт

 

Кваліфікаційні роботи професійних магістрів 2022 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-12мп
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Бублик Єгор Іванович Застосування клітинних автоматів для криптографічно надійних модифікацій шифру HIGHT доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Волинський Євген Олександрович Hовий малоресурсний алгоритм вибору слотлiдерів для протоколу
консенсусу PROOF OF STAKE, що спирається на стійкий блокчейн
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
3. Драга Владислав Сергійович Оцінювання стійкості модифікованого шифру “Калина” за допомогою
програмування з обмеженням
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
4. Слуцький Андрій Сергійович Методи забезпечення безпеки використання смарт-контрактів в
енергетиці
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
5. Тафтай Анастасія Олександрівна Алгоритм оцінювання стійкості небінарних SP-мереж до
узагальненого лінійного криптоаналізу
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
6. Тулупов Матвій Миколайович Удосконалення гріндінг-атаки на протокол консенсусу РоS при
неправильній генерації випадкового вектора
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи наукових магістрів 2021 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-94мн
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Єршов Степан Олександрович Розпізнавання прихованих структур S-блоків на основі алгебраїчних
властивостей операції додавання за модулем
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
2. Овчарова Марина Андріївна Алгебраїчна атака на двійковій SNOW-V-подібний потоковий шифр професор, д.т.н. Олексійчук А.М. Електронний архів ELAKPI
3. Сліпак Ігор Григорович Побудова протоколу децентралізованої генерації ключів з
використанням операції спарювання на еліптичних кривих
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Електронний архів ELAKPI
4. Тузовська Марія Андріївна Доведення без розголошенння на основі криптосистем, стійкість
яких базується на задачах навчання з помилками
професор, д.ф.-м.н. Олійник А.С. Електронний архів ELAKPI
5. Шевченко Олексій Тарасович Квантовий криптоаналіз потокового шифру “Струмок” ст.викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи професійних магістрів 2021 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-94мп
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Олефір Поліна Юріївна Оцінки ефективності методів додавання точок елептичної кривої у
формі Едвардса
доцент, к.т.н. Кучинська Н.В. Електронний архів ELAKPI

 

Кваліфікаційні роботи наукових магістрів 2020 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-83мн
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Блинов Сергій Юрійович Побудова атак збоїв на легкі шифри з ARX-дизайном доцент, к.т.н. Яковлєв С. В. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Горняк Ксенія Станіславівна Дослідження сучасних блокчейн-технологій на надійність,
доступність та стійкість до розгалуження
професор, д.т.н. Кудін А. М. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Дикий Владислав Сергійович Розпізнавання та класифікація жестів руки на основі нейроних
мереж з оцінкою якості
професор, д.ф.-м.н. Савчук М. М. Завантажити кваліфікаційну роботу
4. Курінний Олег Вікторович Системи лінійних заборон над скінченним полем доцент, к.т.н. Яковлєв С. В. Завантажити кваліфікаційну роботу
5. Полулях Володимир Романович Аналіз уразливостей та побудова атак на протоколи криптовалют на
основі технології “графчейн”
професор, д.т.н. Ковальчук Л. В. Завантажити кваліфікаційну роботу
6. Столович Михайло Вадимович Розпізнавання “Калина”-подібних шифрів на основі їх алгебраїчних
та структурних властивостей
доцент, к.т.н. Яковлєв С. В. Завантажити кваліфікаційну роботу
7. Шуміло Леонід Леонідович Збільшення просторового розрізнення температурних продуктів
Sentinel-3 з використанням рекурентних нейронних мереж та злиття “мультиспектральних даних”
професор, д.ф.-м.н. Савчук М. М. Завантажити кваліфікаційну роботу
8. Ядуха Дарія Вікторівна Побудова модифікацій та криптоаналіз постквантових примітивів
сімейства AJPS
старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А. В. Завантажити кваліфікаційну роботу
9. Якимчук Олексій Петрович Метод оцінювання стійкості блокових шифрів до криптоаналізу на
основі усічених диференціалів
доцент, к.т.н. Яковлєв С. В. Завантажити кваліфікаційну роботу

 

Кваліфікаційні роботи професійних магістрів 2019 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-83мп
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Малишко Антон Сергійович Моделі та методи підвищення спостережуємості сучасних
програмно визначених мереж
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Соколов Юрій Миколайович Модифікація протоколів консенсусу для покращення
масштабованості блокчейну
старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Смірнов Антон Олександрович Модифікація та дослідження алгоритму пошуку шляху в
динамічному середовищі на основі випадкових дерев
доцент, д.ф.-м.н. Олійник А.С. Завантажити кваліфікаційну роботу

 

Кваліфікаційні роботи наукових магістрів 2019 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-73мн
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Богуцький Олександр Миколайович Оцінки ефективності протоколів узгодження proof-of-activity
та proof-of-burn для блокчейнів
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Євсюкова Яна Володимирівна Диференціальні та лінійні властивості Фейстель-подібних
безключових перетворень
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Соловйова Марина Сергіївна Методи забезпечення приватності транзакцій та користувачів
блокчейнів
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційні роботи професійних магістрів 2018 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-73мп
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Бахтігозін Всеволод Юрійович Доказова стійкість блокових шифрів до узагальненого лінійного
криптоаналізу на довільних абелевих групах
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Вихло Антон Андрійович Аналіз та обґрунтування взаємозв’язку між кривими у формі
Монтгомері та у формі Едвардса
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Грубіян Євген Олександрович Побудова постквантової системи захищеного обміну повідомленнями з
використанням ізогеній еліптичних кривих
старший викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
4. Карпець Антон Сергійович Протоколи узгодження в розподілених системах професор, с.н.с., д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
5. Коляда Марія Олександрівна Побудова розпізнавачів на відкритих ключах для «Калина»-подібних
шифрів
доцент, д.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
6. Свічкарьов Іван Володимирович Застосування кубічних тестерів у криптоаналізі симетричних шифрів доцент, к.ф.-м.н. Фаль О.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
7. Столова Олеся Вячеславівна Технології Big Data в інформаційній безпеці професор, с.н.с., д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
8. Турчин Андрій Ярославович Уточнення методу пошуку неможливих диференціалів для
«Калина»-подібних шифрів
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу

 

Кваліфікаційні роботи магістрів 2018 року

113 Прикладна математика Навчальна група ФІ-63м
Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Байбуз Микола Андрійович Уточнений метод оцінювання імовірностей диференціалів
немарковських AES-подібних шифрів
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Бурлака Валерія Володимирівна Порівняльний аналіз сучасних схем гешування паролів доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Воробйов Валерій Олександрович Послідовний статистичний аналіз в методах виявлення
розладки випадкових дискретних процесів
в.о. завідувача кафедрою, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
4. Науринський Юрій Володимирович Системи доказу інтелектуальної власності, засновані на
технології цифрових відбитків пальців з децентралізованим алгоритмом верифікації
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
5. Оксьоненко Максим Петрович Алгебраїчні методи виявлення прихованих фейстель-подібних
структур
доцент, д.т.н. Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
6. Олешко Костянтин Андрійович Побудова ефективної системи електронного голосування з
використанням ланцюгів блоків
ст. викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
7. Пекарчук Ніна Андріївна Модифікація та аналіз криптографічних методів захисту
протоколів електронного голосування
в.о. завідувача кафедрою, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
8. Рибак Богдан Сергійович “ID-based” криптографічні протоколи із забезпеченням
властивості анонімності ключа
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
9. Чоп Марина Миколаївна Визначення мінімальної кількості блоків підтвердження, що
гарантує збереження транзакцій в блокчейні з заданою імовірністю у мережі з поганою синхронізацією і з
корумпованим зловмисником
професор, д.т.н. Ковальчук Л.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
10. Чорний Олег Миколайович Криптографічні протоколи електронної готівки на основі
технології блокчейн
професор, д.т.н. Кудін А.М. Завантажити кваліфікаційну роботу

 

Кваліфікаційні роботи магістрів 2016 року

8.04030101 Прикладна математика Навчальна група ФІ-42 м
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Богатченко Ірина Сергіївна Атаки на блокові шифри, які ґрунтуються на властивості
комплементарності ключів
ст. викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
2. Капосльоз Ольга Григорівна Дослідження протоколів голосування, методів вибору та
оптимізації, їх параметрів
професор, д.ф.-м.н. Савчук М.М. Електронний архів ELAKPI
3. Краснолуцький Владислав Костянтинович Вразливості генераторів псевдовипадкових чисел ОС Android
(iOS) за умов низького рівня ентропії
ст. викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
4. Міняйло Катерина Сергіївна Особливості реалізації аутентифікованого шифрування
протоколами захищеного обміну повідомленнями
ст. викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI
5. Прокопенко Тимофій Юрійович Методи оцінки стійкості систем багатофакторної
автентифікації , які використовують одноразові паролі
професор, д.т.н. Кудін А.М. Електронний архів ELAKPI
6. Царук Олександр Володимирович Аналіз неможливих диференціалів SP-мереж із урахуванням
структури лінійного перемішування
доцент, к.т.н. Яковлєв С.В. Електронний архів ELAKPI
7. Яловик Сергій Вікторович Алгебраїчні моделі криптографічних систем та їх властивості ст. викладач, к.ф.-м.н. Фесенко А.В. Електронний архів ELAKPI

Кваліфікаційні роботи магістрів 2015 року

8.04030101 Прикладна математика Навчальна група ФІ-32 м
Прізвище, ім’я, по батькові Тема магістерської дисертації Науковий керівник
1. Беспалов Олексій Юрійович Розробка, аналіз та застосування алгоритмів добування кореню довільного
степеню у групі точок кривої Едвардса
д.т.н, А.В.Бессалов Електронний архів ELAKPI
2. Вихло Надія Андріївна Оцінювання стійкості ARX – шифрів до диференціального криптоаналізу відносно
різних операцій.
ст..викладач С.В.Яковлев Електронний архів ELAKPI
3. Гончар Іван Сергійович Інтегральний криптоаналіз алгоритму шифрування «Калина-2» ст..викладач С.В.Яковлев Електронний архів ELAKPI
4. Деркач Олександр Григорович Вдосконалення атак збоїв на алгоритм шифрування СТБ 34.101.31:2011. ст..викладач С.В.Яковлев Електронний архів ELAKPI
5. Кліндухов Василь Євгенійович Дослідження практичної ефективності криптоаналітичних атак за побічними
каналами для Windows платформ
д.т.н. А.М.Кудін Електронний архів ELAKPI
6. Кушнір Ірина Ігорівна Порівняльний аналіз та дослідження сучасних систем електронного голосування д.ф.-м.н. М.М.Савчук Електронний архів ELAKPI
7. Мурзін Олександр Олександрович Удосконалення атаки на шифр PAES-8. к.ф.-м.н. Л.О.Завадська Електронний архів ELAKPI
8. Ткачук Олексій Сергійович Узагальнення алгоритму Келіхера побудови оцінок стійкості до диференціального
криптоаналізу на немарковські SAFER-подібні шифри.
ст.викладач С.В.Яковлев Електронний архів ELAKPI