Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Завідувач кафедри

Савчук Михайло Миколайович Завідувач кафедри ММЗІ

Савчук Михайло Миколайович

Завідувач кафедри математичних методів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ доктор фізико-математичних наук, доцент, член–кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член спеціалізованої вченої ради при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член спеціалізованої вченої ради при Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАНУ, член редколегії з наукових фахових журналів: «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні», «Радіоелектроніка», «Кібербезпека».

Закінчив Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика», кваліфікація – математик зі спеціалізації «теорія ймовірностей і математична статистика».

За період роботи у Фізико-технічному інституті Савчук Михайло Миколайович розробив лекційні курси, практичні заняття та лабораторні роботи з таких дисциплін: «Комбінаторний аналіз», «Математичні методи захисту інформації», «Симетрична криптографія», «Асиметричні криптографічні системи та протоколи», «Методи криптоаналізу», «Основи криптології та її застосувань», «Спеціальні розділи криптології», «Випадкові процеси».

Під керівництвом Савчука М.М. захистились три кандидати наук.

Михайло Миколайович має понад 70 опублікованих наукових праць, у тому числі: 3 монографії, 3 авторських свідоцтва на винахід, 5 навчально-методичних посібників. За 44 роки наукових досліджень виконав понад 110 наукових звітів в напрямах ймовірнісної комбінаторики, розробки математичного апарату криптографії та криптоаналізу, дослідження чинних та перспективних систем криптографічного захисту інформаційних технологій. Біля 70 звітів з них виконано за спецтематикою в галузі інформаційної безпеки, а у 25 науково-дослідних роботах Савчук М.М. був виконавцем і науковим керівником. Науково-дослідні роботи виконувались за планами та замовленнями НАН України, МОН України, за замовленнями Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ТОВ «Самсунг Електроніко Україна Компані».

Савчук М.М. активно займається навчально-методичною роботою, бере активну участь у формуванні навчальних та робочих навчальних планів кафедри, займається розподілом випускників, керує бакалаврськими та магістерськими роботами, входить до складу комісій на державних іспитах, комісій по захисту бакалаврських та магістерських дипломних робіт.