Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Кваліфікаційні роботи Бакалаврів

Список кваліфікаційних робітКваліфікаційні роботи Бакалаврів

Кваліфікаційні роботи Бакалаврів 2016 рік.

6.040301 Прикладна математика  Навчальна група ФІ-23
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові
1. Байбуз Микола Андрійович Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
2. Борис Ніна Андріївна Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
3. Блик Микола Володимирович Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
4. Воробйов Валерій Олександрович Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
5. Дідан Валерія Володимирівна Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
6. Коломієць Марина Миколаївна Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
7. Оксьоненко Максим Петрович Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
8. Поречна Дарія Микитівна Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
9. Рибак Богдан Сергійович Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра
10 Шишка Оксана Василівна Завантажити кваліфікаційну роботу бакалавра

 

Кваліфікаційні роботи Бакалаврів 2015 рік.

6.040301 Прикладна математика  Навчальна група ФІ-13
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1. Алад’їна Поліна Тарасівна Вразливості побудови геш-функції з російського стандарту ГОСТ Р 34.11-2012 «Стрибог» Асистент кафедри Фесенко А.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
2. Баранов Максим Олексійович Моделювання систем електоральних вподобань між різними областями України Старший викладач Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
3. Біляк Ілона Миколаївна Оцінки складності вибору параметрів та побудови схем асиметричної криптографії д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
4. Галій Олександр Юрійович Порівняльний аналіз використання операцій модульного та побітового додавання при обчисленні імовірностей раундових диференціалів д.т.н. Ковальчук Л.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
5. Гузей Олег Русланович Оцінка верхнії меж диференціальних імовірностей для узагальнених незбалансованих схем Фейстеля типу FourCell та SMS4 Старший викладач Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
6. Доброногов Євген Віталійович Обчислення верхніх границь диференціальних ймовірностей фейстель – подібних шифрів певної структури Старший викладач Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
7. Кригін Валерій Михайлович Побудова математичної моделі психологічних характеристик людини на основі результатів тестування. д.ф.-м.н. Дороговцев А.А. Завантажити кваліфікаційну роботу
8. Кушнір Олександр Сергійович Застосування rebound атаки до ДСТУ 7564:2014 Старший викладач Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
9. Крюков Владислав Ігорович Розпізнавання сожості і відмінності кусково-лінійних кривих у метриці Фреше д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
10 Коваленко Андрій Олександрович Аспекти реалізації алгоритму факторизації NFS для паралельної моделі обчислення д.т.н. Кудін А.М.
11 Литвин Аліна Олександрівна Методика перевірки незалежності статистичних тестів з використанням нерівності Чебишева. д.т.н. Ковальчук Л.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
12 Ломаченко Ігор Олегович Диференційні властивості операції поблокового додавання Старший викладач Яковлєв С.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
13 Мікава Поліна Віталіївна Використання апарату еліптичних кривих для перевірки на незвідність та факторизації поліномів над скінченним полем д.т.н. Ковальчук Л.В. Завантажити кваліфікаційну роботу
14 Мучичка Сергій Сергійович Функціональна гранична теорема для марковських розміщень та критерії перевірки нерівно ймовірних випадкових послідовностей д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
15 Стремецька Мирослава Станіславівна Глобальна мережа передачі інформації з криптографічним захистом засобами легкої криптографії д.ф.-м.н. Савчук М.М. Завантажити кваліфікаційну роботу
16 Ткаленко Роман Юрійович Формальне представлення й аналіз процесів операційних систем к.ф.-м.н. Завадська Л.О.
17 Чоп Володимир Олегович Складність важкорозв’язувальної задачі генерування Bitcoin – подібних криптовалют Асистент кафедри Фесенко А.В. Завантажити кваліфікаційну роботу

 

 2014 рік

 

 2013 рік

 

Кваліфікаційні роботи Бакалаврів 2012 рік.

6.040301 Прикладна математика Навчальна група ФІ-83
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Назва дипломного проекту (роботи) Науковий керівник
1 Гавренков Антон Олександрович Дослідження доказової стійкості деяких узагальнень схеми Фейстеля до диференціального аналізу Яковлєв С.В.
2 Гончарук Ростислав Ігорович Аналіз існуючих протоколів квантових грошей Фесенко А.В.
3 Грибанов Євген Олександрович Криптоаналіз однієїмодифікації протоколу Диффі – Хелмана вироблення спільного ключа Єндовицький П.О.
4 Кривицька Тетяна Сергіївна Дослідження схеми блочного шифрування у моделі псевдо випадковості Яковлєв С.В.
5 Пашинський Володимир Сергійович Аналіз метода вбудовування публічних параметрів для протидії атакам збоїв Фесенко А.В.
6 Полупан Вікторія Вікторівна Дослідження залежності оцінок стійкості сучасних потокових шифрів від вибору особливих точок атак компромісу Фесенко А.В.
7 Трофимович Сергій Валерійович Дослідження впливу лінійного замішування на диференціальні характеристики незбалансованих схем Фейстеля Яковлєв С.В.
8 Чайковський Олексій Андрійович Побудова атак збоїв на сімейство шифрів «Калина» Яковлєв С.В.
9 Шевченко Антон Володимирович Реалізація та дослідження атаки за побічним каналом на алгоритм шифрування IDEA Завадська Л.О.

 

Яндекс.Метрика