Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Практика

Завданням практики є формування в умовах виробництва професійних здібностей студента на підставі використання його теоретичних знань в різних ситуаціях, які притаманні майбутній професійній діяльності спеціаліста. Тому практика студентів планується  у формі самостійного виконання, в умовах  визначених програмою, реальних виробничих завдань.

В процесі практики  увага повинна приділятися:

  • розвитку творчих здібностей  студента-практиканта;
  • його самостійності ;
  • умінню ним приймати рішення;
  • розвитку його здатності працювати в колективі

Види практики:

  • навчальна;
  • виробнича (конструкторська, педагогічна)
  • переддипломна.

      За час навчальної практики студенти знайомляться із майбутньою спеціальністю, отримують  перші професійні навики та вміння із загально-професійних  та спеціальних дисциплін.

    За час виробничої практики студенти знайомляться безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, йде закріплення теоретичних знань, придбання первинного практичного досвіду.

     Переддипломна (професійна) практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою вдосконалення знань, умінь, навичок в підготовці до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

       В навчальних планах по спеціальності, у тих випадках, коли передбачено проведення практики, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість та термін проведення.

      Вибір в реальному виробництві завдань, які б максимально відповідали цілям навчального процесу та узгодження можливостям їх виконання  є головним змістом роботи викладача по організації практики і потребують його високої кваліфікації. 


Файли для завантаження: