Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Навчальні плани

Навчальні плани кафедри математичних методів захисту інформації

Кафедра математичних методів захисту інформації випускає фахівців з криптології – спільній галузі прикладної математики, комп’ютерних наук та кібербезпеки. Цей напрям є унікальним для України і поєднує грунтовну математичну підготовку та суто прикладну сферу застосування.

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма: Математичні методи криптографічного захисту інформації.

Освітній ступінь Рік Завантажити
  Бакалавр 2020 Навчальний план бакалаврів
  Магістр (науковий) 2020 Навчальний план магістрів-науковців
  Магістр (професійний) 2020 Навчальний план магістрів-професіоналів

(Дивись також нижче на сторінці посеместрові діаграми дисциплін для бакалаврського та магістерського навчальних планів.)

Структурно-логічна схема профільної частини освітньої програми першого (бакалаврського) рівня (PDF).

Порівняльна таблиця профільних дисциплін різних освітніх програм (PDF)
спеціальності 113 Прикладна математика Фізико-технічного інституту .

Орієнтовний каталог вибіркових дисциплін для бакалаврів (PDF).
Орієнтовний каталог вибіркових дисциплін для магістрів (PDF).

Освітня програма: Прикладна математика
(Спільна освітня програма Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики для підготовки докторів філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика)

Освітній ступінь Рік Завантажити
  Доктор філософії (PhD) 2020 Навчальний план докторів філософії


 

Структура бакалаврської програми (2020 р.)

Основні ланцюги навчальних дисциплін


 

Структура магістерської (наукової) програми (2020 р.)

Основні ланцюги навчальних дисциплін

 

 


Навчальні плани попередніх років

Освітній ступінь Рік Спеціальність та освітня програма (спеціалізація) Завантажити
  Бакалавр 2015 Прикладна математика Навчальні плани Бакалаврів Прикладна математика
  Бакалавр 2016 ПМ / Прикладна криптологія Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
  Магістр 2016 ПМ / Прикладна криптологія Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
  Бакалавр 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
  Магістр (науковий) 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
  Магістр (професійний) 2017 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
  Бакалавр 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Бакалаврів Прикладна криптологія
  Магістр (науковий) 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія
  Магістр (професійний) 2019 ПМ / Математичні методи криптографічного захисту інформації Навчальні плани Магістрів Прикладна криптологія