Кудін Антон Михайлович

Кудін Антон Михайлович

доктор технічних наук, професор

EmailIntellectScheduleOrcidScopusGoogle Scholar

професор кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
  • Методи реалізації криптографічних механізмів
  • Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем
  • Технологія блокчейн та розподілені системи
Напрямки наукових досліджень:
  • Формальні методи доведення стійкості асиметричних криптосистем
  • Колмогорівська складність та її застосування
  • Блокчейн-технології, протоколи консенсусу та їх використання
Останні публікації:
  1. Кудін А.М., Селюх П.В. Асиметричні криптографічні протоколи з блокчейн-ядром: проблеми побудови та їх рішення / Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - Львів: 2021, - Вип. 32. - С.175-180. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.175
  2. Коваленко Б.А. Кудін А.М. Побудова клептографічних механізмів у функціях гешування / Захист інформації. – 2019. - Т.21. - № 2. – С.121-128.
  3. Кудін А. М., Коваленко Б. А., Швідченко І. В. Технологія блокчейн: питання аналізу та синтезу / Кибернетика и системный анализ. – 2019. – Том 55. - № 3. – С.164-172. [Scopus]
  4. Кудін А. М., Ковальчук Л.В., Коваленко Б. А., Теоретичні засади та застосування блокчейн-технологій: імплементація нових протоколів консенсусу та краудсорсінг обчислень / Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2019. - № 19. – С.62-68.