Яковлєв Сергій Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

EmailFacebookIntellectScheduleOrcidScopusGoogle Scholar

в.о. завідувача кафедри ММЗІ НН ФТІ, доцент кафедри ММЗІ НН ФТІ

Викладає дисципліни:
 • Дискретна математика. Частина 1
 • Дискретна математика. Частина 2
 • Комбінаторний аналіз. Частина 1
 • Комбінаторний аналіз. Частина 2
 • Симетрична криптографія
 • Організаційні аспекти криптографії
 • Спеціальні розділи комбінаторного аналізу
 • Основи аналізу алгоритмів
 • ARX-криптосистеми та їх криптоаналіз
 • Моделі та методи криптоаналізу блокових шифрів
Напрямки наукових досліджень:
 • Криптоаналіз блокових шифрів та геш-функцій
 • Диференціальний, лінійний, інтегральний криптоаналіз та їх узагальнення
 • Криптографічні властивості булевих функцій та S-блоків
 • ARX-криптосистеми та методи їх аналізу
 • Атаки за побічними каналами витоку даних, атаки збоїв
Останні публікації:
 1. S. Yakovliev, V. Bakhtigozin. Asymptotic Distributions for S-Box Heterogeneous Differential Probabilities // Theoretical and Applied Cybersecurity. – no. 1. – vol. 1. – 2019. – pp. 37-41.
 2. Алексейчук А.Н., Ковальчук Л.В., Шевцов А.С., Яковлев С.В. О криптографических свойствах нового национального стандарта шифрования Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Том 52, №3. – С. 16-31. [Scopus]
Останні конференції:
 1. Оксьоненко М. Методи виявлення прихованих фейстель-подібних перетворень / М. Оксьоненко, С. Яковлєв. // XІІ Науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил» (14-15 листопада 2019 р.) : Доповіді та тези доповідей. – Київ : ВІТІ, 2019. – стор. 170.
 2. Якимчук О. Параметри, які характеризують стійкість S-блоків до аналізу усічених диференціалів / О. Якимчук, С. Яковлєв. // Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (12−13 травня 2020 р., м. Київ, Україна). – Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. – стор. 255-257.
 3. Курінний О. Дослідження складності задач з системами лінійних заборон над скінченним полем / О. Курінний, С. Яковлєв. // «INTERNET-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Міжнародна науково-практична конференція ІОН 2020, 26-29 травня, 2020 : Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – стор. 135-137.
 4. Оксьоненко М. Матриця індикаторів найбільших степенів для фейстель-подібних перетворень / М. Оксьоненко, С. Яковлєв. // «INTERNET-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Міжнародна науково-практична конференція ІОН 2020, 26-29 травня, 2020 : Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – стор. 141-142.
 5. Якимчук О. Параметр, який характеризує стійкість S-блоків до аналізу усічених диференціалів / О. Якимчук, С. Яковлєв. // «INTERNET-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Міжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26 29 травня, 2020 : Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – стор. 129-131.
 6. Serhii Yakovliev. Provable Security Of Block Ciphers Against Generalized Linear Cryptanalysis // International Conference “Modern Stochastics: Theory And Applications V” (Kyiv, Ukraine; June 1-4, 2021). – pp. 40-41.
 7. Serhii Yakovliev. On the Security of Iterated Block Ciphers with Dependent Round Keys Against Differential and Linear Cryptanalysis // CECC 2021 21st Central European Conference on Cryptology (Debrecen (Hungary), June 21-25, 2021). – pp. 15-17.
 8. М.О. Дубовик, С.В. Яковлєв. Критерії криптографічної стійкості схем генерування раундових ключів // Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна – 2022» (14 квітня 2022 р., м. Київ). – стор. 37-38.
 9. О.Ю. Паршин, С.В. Яковлєв. Щодо існування ортоморфізмів над групами, які застосовуються у криптографічних задачах // Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна – 2022» (14 квітня 2022 р., м. Київ). – стор. 44-45.
 10. Н.М. Власенко, С.В. Яковлєв. Алгебраїчні властивості коефіцієнтів бумерангової зв’язності відносно додавання за модулем. // Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 червня 2022 р., м. Київ, Україна). – Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. – стор. 216-218.
 11. С.В. Яковлєв, М.В. Столович. Диференціальний криптоаналіз модифікованого шифру Qalqan. // Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики: матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 червня 2022 р., м. Київ, Україна). – Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022– стор. 253-256.
 12. Olexii Yakymchuk, Serhii Yakovliev. On a Formalized Approach to Truncated Differential Cryptanalysis of Block Ciphers. // 22nd Central European Conference on Cryptography – CECC 2022 (June 26-29, 2022, Smolenice, Slovakia).
Відповідальний виконавець НДР:
 • шифр "Мокрель" (Держ. реєстр. № 0115U004118, 2016)
 • шифр "Кобія" (Держ. реєстр. № 0116U006384, 2017)
 • шифр "Аргус" (Держ. реєстр. № 0117U001817, 2018)
 • шифр "Коріфена" (Держ. реєстр. № 0118U001653, 2018)
 • шифр "Дорадо" (Держ. реєстр. № 0119U102099, 2019)
 • шифр "Сарган" (Держ. реєстр. № 0220U104088, 2020)