Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Історія кафедри ММЗІ

Савчук Михайло Миколайович Завідувач кафедри ММЗІ

Савчук Михайло Миколайович


Кафедра математичних методів захисту інформації (ММЗІ) створена 30 березня 2000 року. Основою колективу кафедри стали вчені – криптографи відділу академіка И.Н. Коваленко ИК НАН України ім. В.М. Глушкова, які мали великий досвід у рішенні завдань захисту інформації в СРСР. За час існування кафедри проведено 15 науково-дослідних робіт на замовлення СБ України, СЗР України. Захищена 1 кандидатська і 1 докторська дисертації.

Кафедру очолює один з ведучих в Україні вчених в області криптографії доктор фізико-математичних наук Савчук Михайло Миколайович. На кафедрі працюють одні із кращих фахівців – криптологів в Україні, серед них – 1 член-кореспондент НАН України, 5 докторів наук, 6 кандидатів наук, серед викладачів-сумісників – провідні вчені НАН України, ДССЗЗІ України та СБ України в області захисту інформації.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  • методи математичного аналізу і синтезу криптографічних перетворень інформації (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук Савчук М.Н.);
  • теорія надійності і ризиків (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Кузнєцов М.Ю.);
  • методи імовірнісної комбінаторики (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук Савчук М.М.);
  • методи диференційного аналізу блокових шифрів (науковий керівник – доктор технічних наук Ковальчук Л.В.);
  • стандартизація в області захисту інформації (науковий керівник – кандитат фізико-математичних наук Фаль О.М.);
  • моделі криптографічних систем і методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації (кандидат технічних наук Кудин А.М.).

Партнери кафедри

Інститут кібернетики НАН України, Інститут математики НАН України, Інститут спеціального звязку та захисту інформації МОН та Держспецзв’язку України.

Випускники кафедри

Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в аспірантурі в провiдних наукових установах України та поза її межами, інших установах державної та недержавної форм власності.

Девіз кафедри

Cлова відомого польського математика Гуго Штейнгауза “Математик зробить це краще”