Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Поширені питання абітурієнтів (FAQ)

Поширені питання:

Які я отримаю навички?

Кафедра математичних методів захисту інформації готує професіоналів, здатних вирішувати найбільш складні проблеми безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі:

 • вирішувати завдання з математичного забезпечення завдань безпеки інформації, криптографії та криптоаналізу;
 • проектувати, розробляти та вирішувати завдання експлуатації комплексів засобів захисту інформації та криптосистем;
 • проектувати, вести розробку і супроводження програмних систем спеціального призначення;
 • проводити дослідження зі спеціальних питань математики, захисту інформації та криптологии в інформаційно-комунікаційних системах.

Кафедра забезпечує фундаментальну та професійно-орієнтовну  підготовку студентів ФТІ з алгебри і аналітичної геометрії, дискретної математики, теорії імовірності і математичної статистики, теорії інформації і кодування, теорії алгоритмів.

Кафедрою проводяться дисципліни з спеціальних глав вищої математики, математичним методам захисту інформації і криптології, які дозволяють одержати фундаментальні та професійні знання в області інформаційних технологій, математичного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем і криптографічних методів захисту інформації.

Хто партнери кафедри?

Партнерами кафедри є провідні наукові організації України і ІT- корпорації, серед них:

 • Інститут кібернетики НАН України
 • Інститут математики НАН України
 • Samsung (Самсунг – Україна)
 • СБ України
 • СЗР України
 • ДССЗЗІ України.

На що здатні випускники?

Випускники кафедри здатні самостійно керувати проектами з розробки складних програмних систем спеціального призначення, криптографічних систем і засобів захисту інформації.

Чим займаються випускники?

Випускники кафедри працюють у кращих міжнародних і національних ІT- компаніях, провідних наукових центрах України і Європи, державних організаціях, продовжують навчання в аспірантурі.

Хто працює на кафедрі?

Кафедру очолює один з ведучих в Україні вчених в області криптографії доктор фізико-математичних наук Савчук Михайло Миколайович. На кафедрі працюють одні із кращих фахівців – криптологів в Україні, серед них – 1 член-кореспондент НАН України, 5 докторів наук, 6 кандидатів наук, серед викладачів-сумісників – провідні вчені НАН України, ДССЗЗІ України та СБ України в області захисту інформації.

Які основні напрямки діяльності кафедри?

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 • методи математичного аналізу і синтезу криптографічних перетворень інформації (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук Савчук М.Н.);
 • теорія надійності і ризиків (науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Кузнєцов Н.Ю.);
 • методи імовірнісної комбінаторики (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук Савчук М.Н.);
 • методи диференційного аналізу блокових шифрів (науковий керівник – доктор технічних наук Ковальчук Л.В.);
 • стандартизація в області захисту інформації (науковий керівник – кандитат фізико-математичних наук Фаль О.М.);
 • моделі криптографічних систем і методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації (кандидат технічних наук Кудин А.М.).

Чи навчать мене програмуванню?

Так! Під час навчання у вас будуть такі дисципліни: Архiтектура обчислювальних систем, Програмне забезпечення обчислювальних систем, Програмування, Бази даних та iнформацiйнi системи, Алгоритми та структури даних, Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, Комп’ютерні мережі, Методи штучного інтелекту