Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Вступ до магістратури – 2020

Спеціальності та освітні програми

У 2020 році кафедра математичних методів захисту інформації проводить прийом на навчання за освітньо-професійними (1,5 роки навчання) і освітньо-науковими (2 роки навчання) програмами підготовки магістра.

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Освітня програма (спеціалізація): Математичні методи криптографічного захисту інформації
(освітньо-наукова та освітньо-професійна програми підготовки магістрів з денною формою навчання)

(див. також наші навчальні плани)

З 2019 р. в рамках програми дуальної освіти усі вступники до магістратури ФТІ можуть паралельно піти на стажування до Samsung R&D Україна та навчатись за паралельною програмою, поєднуючи академічну теорію та корисні практичні навички. Щоб потрапити на програму дуальної освіти, необхідно подати відповідну заяву під час подання документів та пройти вступне тестування у Samsung.
(за деталями звертайтесь у Приймальну комісію ФТІ)

Тривалість навчання в магістратурі

 • Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці
 • Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи

 • Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців
 • Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі ЗНО. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — хто складав цей іспит минулого року, має обов’язково його перескласти. На цей іспит необхідно зареєструватись з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови.

Процедура реєстрації

Передбачено дві різні процедури.

Про програму іспиту

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (“за контрактом”)

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році, Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Спеціальність 113 Прикладна математика, денна форма – 26100 грн за рік

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Детальніше з інших джерел

ПРОГРАМИ фахових вступних випробувань

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Математичні методи криптографічного захисту інформації» за спеціальністю 113 Прикладна математика
 

Магістри ФТІМагістри ФТІМагістри ФТІМагістри ФТІ