Institute of Physics and Technology

Mathematical Methods of Information Security

×
Вхід:

History

Кафедру створено 30 березня 2000 року. Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Савчук Михайло Миколайович. У складi кафедри працюють 4 доктори наук – професори, 8 доцентiв -кандидатiв наук, 3 асистенти. Серед них 11 викладачів – сумісників. Більшiсть з сумісників – вчені інститутів НАН України, провiднi спеціалісти СБ України.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв-криптографів високої кваліфікації за навчальним напрямом «Прикладна математика» на замовлення інститутів НАН України, Національного банку України, інших установ державної та недержавної форми власності.

Кафедра забезпечує фундаментальну пiдготовку студентів ФТІ з алгебри та геометрії, дискретної математики, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, теорії інформації та кодування, професiйно-орiєнтовану і спеціальну підготовку з теорiї алгоритмiв та математичної логiки, криптоаналізу, математичних методів захисту інформації. Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

Математичний аналіз та синтез криптографічних засобів і систем (керiвник – д.ф.-м.н., проф. Савчук М.М.)
Теорiя надiйностi та ризику (керiвник – д.т.н., проф. Кузнєцов М.Ю.)
Ймовiрнiсна комбiнаторика (керiвник – д.ф.-м.н., проф. Савчук М.М.).
Теорiя алгоритмiв, ймовiрностей на алгебраїчних структурах (керiвник – к.ф.-м.н., доц. Завадська Л.О.)
Стандартизація в галузі захисту інформації (керiвник – к.ф.-м.н., доц. Фаль О.М.)

 

Партнери кафедри – Інститут кібернетики НАН України, Інститут математики НАН України, Інститут спеціального звязку та захисту інформації МОН та Держспецзв’язку України.

Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в аспірантурі в провiдних наукових установах України та поза її межами, інших установах державної та недержавної форм власності.

Яндекс.Метрика