Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Дисципліни кафедри

2018/2019 навчальний рік

1

«Вища математика»

КУЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.т.н. лекційні та практичні заняття
2 «Алгебра та геометрія»
ШУМСЬКА АЛЛА АНТОНІВНА д.ф.-м.н., доцент лекційні заняття
ЄНДОВИЦЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ асистент практичні заняття
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ асистент практичні заняття
3 «Дискретна математика»
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ асистент практичні заняття
ЛОМАЧЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ асистент практичні заняття
ШУМСЬКА АЛЛА АНТОНІВНА к.ф.-м.н., доцент лекційні заняття
КУЗНЄЦОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ к.ф.-м.н. практичні заняття
ПЕКАРЧУК НІНА АНДРІЇВНА асистент практичні заняття
ЧОРНИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ асистент практичні заняття
КУЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.т.н. лекційні заняття (англійською мовою)
4 «Математична логіка та теорія алгоритмів»
ФЕСЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ к.ф.-м.н. лекційні та практичні заняття
ЛОМАЧЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ асистент практичні заняття
5 «Спеціальні питання вищої математики»
ШУМСЬКА АЛЛА АНТОНІВНА д.ф.-м.н., доцент лекційні та практичні заняття
6 «Основи дискретної математики»
КУЗНЄЦОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ к.ф.-м.н. лекційні заняття
7 «Абстрактна та прикладна алгебра»
КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА д.т.н., професор лекційні та практичні заняття
8 «Теорія ймовірностей»
ДОРОГОВЦЕВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ д.ф.-м.н., професор лекційні заняття
НІЩЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА к.ф.-м.н., доцент практичні заняття
9 «Теорія ймовірностей та математична статистика»
КУЗНЄЦОВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ д.т.н., професор лекційні заняття
КУЗНЄЦОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ к.ф.-м.н. практичні заняття
ОКСЬОНЕНКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ асистент практичні заняття
10 «Математична статистика»
ДОРОГОВЦЕВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ д.ф.-м.н., професор лекційні заняття
НІЩЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА к.ф.-м.н., доцент практичні заняття
11 «Методи теорії надійності»
КУЗНЄЦОВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ д.т.н., професор лекційні заняття та комп’ютерні практикуми
12 «Випадкові процеси»
ДОРОГОВЦЕВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ д.ф.-м.н., професор лекційні заняття
НІЩЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА к.ф.-м.н., доцент практичні заняття
13 «Основи теорії скінченних полів»
ЗАВАДСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА к.ф.-м.н., с.н.с. лекційні заняття
ПЕКАРЧУК НІНА АНДРІЇВНА асистент практичні заняття
14 «Прикладна алгебра»
КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА д.т.н., професор лекційні та практичні заняття
15 «Спеціальні розділи дискретної математики та криптології»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
16 «Комбінаторний аналіз»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. практичні заняття
ОКСЬОНЕНКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ асистент практичні заняття
17 «Симетрична криптографія»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні та практичні заняття
ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ асистент комп’ютерні практикуми
18 «Асиметричні криптосистеми та протоколи»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. практичні заняття
ЧОРНИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ асистент комп’ютерні практикуми
19 «Спеціальні розділи криптології»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ФЕСЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ к.ф.-м.н. лекційні заняття та комп’ютерні практикуми
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
20 «Спеціальні розділи обчислювальної математики»
ЗАВАДСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА к.ф.-м.н., с.н.с. лекційні та практичні заняття
21 «Теорія складності та шифруючі автомати»
ФЕСЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ к.ф.-м.н. лекційні та практичні заняття
22 «Криптографія та стеганографія»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ЗАВАДСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА к.ф.-м.н., с.н.с. лекційні заняття
23 «Теоретико-числові алгоритми в криптографії»
ФАЛЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ к.ф.-м.н., доцент лекційні та практичні заняття
24 «Криптографія»
ЗАВАДСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА к.ф.-м.н., с.н.с. лекційні заняття
КУЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.т.н. практичні заняття
ЧОРНИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ асистент комп’ютерні практикуми
25 «Теорія інформації та кодування»
БЕССАЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ д.т.н., професор лекційні та практичні заняття
26 «Основи аналізу алгоритмів»
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
27 «Методи криптоаналізу»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ОЛЕКСІЙЧУК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ д.т.н., доцент лекційні заняття
ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ асистент комп’ютерні практикуми
28 «Розділи сучасної криптології»
САВЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ д.ф.-м.н., доцент, в.о. завідуючого кафедрою лекційні заняття
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
ЛОМАЧЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ асистент практичні заняття
ДЕРКАЧ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ асистент комп’ютерні практикуми
29 «Інфраструктура відкритих ключів»
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
30 «Нові алгоритми криптографії»
КУЧИНСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.т.н. лекційні заняття
31 «Стандартизація в галузі криптографії»
ФАЛЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ к.ф.-м.н., доцент лекційні заняття
32 «Методи реалізації криптографічних механізмів»
КУДІН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ д.т.н., с.н.с. лекційні заняття
33 «Основи наукових досліджень»
ЯКОВЛЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ к.т.н. лекційні заняття
34 «Сучасні алгебраїчні криптосистеми»
ФЕСЕНКО АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ к.ф.-м.н. лекційні заняття та комп’ютерні практикуми
35 «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації»
ФАЛЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ к.ф.-м.н., доцент лекційні заняття
36 «Криптографічні системи на еліптичних кривих»
БЕССАЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ д.т.н., професор лекційні та практичні заняття
37 «Проектування, розробка і реалізація криптографічних систем»
КУДІН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ д.т.н., с.н.с. лекційні заняття

Яндекс.Метрика