Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Дистанційне навчаня (1 курс)

Оновлено


Математична логіка

Розклад консультацій та занять (матеріали на Google Drive):

11.05.2020 19-00 http://zoom.us

05.05.2020 10-00 http://zoom.us

22.04.2020 13-00 http://zoom.us

08.04. 2020 13-30 http://zoom.us

03.04. 2020 10-00 http://zoom.us

27.03. 2020 10-00 http://zoom.us

26.03. 2020 14-30 http://zoom.us (перевірка суперечності формул, двійкові діаграми рішень)

Конспект лекцій за темою “Числення висловлювань” надісланий в Telegram каналі

Додаткова література за темою “Числення висловлювань”:

1. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971.
2. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. – К.: Наукова думка, 2002.
3. Математическая логика : учебное пособие / В.И. Игошин. — Москва : ИНФРА-М, 2020.

Додаткова література за темою “Логіка предикатів”:

1. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад. М.К.Мороховець. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – с. 11-27.
2. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. – К.: Наукова думка, 2002. – с. 191-215.
3. Математическая логика : учебное пособие / В.И. Игошин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. – с. 158-211.

Конспект лекцій за темою “Двійкові діаграми рішень” надісланий в Telegram каналі

Додаткова література за темою:

1. Дискретний аналіз: Курс лекцій для студентів спец., пов’язаних з інформ. технологіями та захистом інформації / Уклад. М.К.Мороховець. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч.2 Елементи математичної логіки – 70 с.
2. Кривий С.Л.  Дискретна  математика :  вибрані  питання / С.Л. Кривий. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. стор. 107-119.
 англійською
3. Henrik Reif Andersen “An introduction to binary decision diagrams” In Lecture notes for Efficient Algorithms and Programs, 1999, IT University of Copenhagen

Домашнє завдання №9 надіслано в Telegram каналі

Домашнє завдання №8 надіслано в Telegram каналі

Завдання домашньої контрольної роботи надіслано в Telegram каналі

Домашнє завдання №7 надіслано в Telegram каналі

Домашнє завдання №6 надіслано в Telegram каналі


 

Алгебра та геометрія 2

Лекції 16.03-20.03 “Квадратичні функції. Методи Лагранжа та Якобі” (за електронним конспектом пункт 8.4)
Лекції 23.03-27.03 “Дійсні квадратичні форми” (за електронним конспектом пункт 8.5)
Практичні 16.03-27.03 ПЗ№4 “Лінійні та білінійні функції”

Лекції 30.03-03.04 “Евклідові простори. Процес ортогоналізації” (за електронним конспектом пункт 8.6)
Лекції 06.04-10.04 “Ортогональна сума та ортогональне доповнення” (за електронним конспектом пункт 8.6)
Практичні 30.03-10.04 ПЗ№5 “Квадратичні функції та евклідові простори”

Лекції 13.04-17.04 “Лінійні відображення та лінійні оператори” (за
електронним конспектом пункт 9.1)
Лекції 20.04-24.04 “Оператор простої структури” (за електронним конспектом пункт 9.2)
Практичні 13.04-24.04 ПЗ№6 “Лінійні оператори та власні вектори”

Лекції 27.04-30.04 “Жорданова нормальна форма матриці” (за електронним конспектом пункт 9.3)
Лекції 04.05-08.05 “Функції від матриць” (за електронним конспектом пункт 9.4)
Практичні 27.04-08.05 ПЗ№7 “ЖНФ та функції від матриць”

Лекції 11.05-15.05 “Спряжені та самоспряжені оператори” (за електронним конспектом пункт 10.1, 10.2)
Лекції 18.05-22.05 “Ортогональні оператори” (за електронним конспектом пункт 10.3)
Практичні 11.05-22.05 ПЗ№8 “ЖНФ та функції від матриць”

Усі питання можна задавати в групі Telegram за розкладом пар, а також пн-пт 8.30-18.00.

Розклад занять в Zoom:
пн 09.40-10.25 лекція
вт 12.00-12.45 практика або лекція
ср 11.00-11.45 лекція або практика
чт 11.00-11.45 практика або лекція

Контакти:

Ендовицький Павло pavelendow@ukr.net