Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Дистанційне навчання (3 курс)

Оновлено


Симетрична криптографія

План дистанційного навчання на час карантину (оновлений)

Теми для опанування:

Тиждень Лекції Практики
16-22 березня Теорія секретних систем Шеннона (лекція 08 на YouTube) Ентропія імовірнісних ансамблів, її властивості
23-29 березня Відстань однозначності: означення, зміст, формула для оцінки (із доведенням) (лекції 09-1 та 09-2 на YouTube) Сукупні та умовні ентропії, взаємна інформація, їх властивості.
30 березня – 05 квітня Класифікація сучасних шифрів. Роторні шифратори. Принципи Шеннона побудови симетричних шифрсистем (лекції 07 та 08 навчального посібника) Ентропія на символ джерела дискретних сигналів. Моделі відкритих текстів.
06-12 квітня Булеві функції та методи їх представлення. Спектральні представлення булевих функцій (лекції 10-1 та 10-2 на YouTube). Цілком таємні системи (за Шенноном), відстань однозначності.
13-19 квітня Криптографічні властивості булевих функцій. Сюр’єктивність, збалансованість, невиродженість. Нелінійність б.ф. як відстань до класу лінійних функцій (лекції 11-1 та 11-2 на YouTube). Комбінаторні властивості булевих функцій
20-26 квітня Кореляційний імунітет б.ф. (лекція 12 на YouTube). Спектральні властивості булевих функцій, коефіцієнти Уолша. Обчислення нелінійності б.ф., її властивості.

Теоретичний матеріал:

Відеозаписи лекцій розташовані на YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCN8H4P5Lvg6lBl5aY8GUSpMb8IHN0i-

Навчальний посібник можна знайти тут:

https://www.dropbox.com/s/oovvqjxfkwnju49/Lectures%20MMZI%20%2824.11.2013%29.pdf

Консультації з теоретичного матеріалу проводяться у форматі конференцій Zoom за попередньою домовленістю.

Практики:

Задачник за блоком «Ентропія та теорія Шеннона»:

https://www.dropbox.com/s/b2txh9u4t99ehju/problems_02.pdf

Задачник за блоком «Булеві функції та їх криптографічні властивості»

https://www.dropbox.com/s/5cyonslgyph35e3/problems_03.pdf

Практики проходять у вигляді конференцій Zoom кожної середи, 14:00-16:00 (запрошення надсилаються на електронні пошти груп).

Домашні завдання:

Домашні завдання надсилаються на пошту груп. Скани/фото виконаних домашніх завдань студенти надсилають викладачам на електронну пошту.

Комп’ютерні практикуми:

Графік виконання комп’ютерних практикумів ЗАЛИШАЄТЬСЯ БЕЗ ЗМІН!

Комп’ютерні практикуми здаються у форматі індивідуальних Zoom-конференцій кожного четверга, 09:00-11:00, у порядку живої черги (waiting room конференції). Запрошення на конференцію надсилаються на електронні пошти груп.


Теорія інформації та кодування (ФІ-73, ФІ-74)

Проф. Бессалов А.В.

01.04.2020 – лекція

30.03.2020 – практичне заняття (Циклічні коди. Коди Хемінга – ОТІК, гл.4, с.103-125, гл.5, с.141-147, 161-170, задачі 4.5, 4.8, 5.1, 5.9)

Домашні завдання:

Завдання надсилаються на e-mail груп. Протягом тижня студенти виконують індивідуальні задачі і надсилають розв’язки на пошту викладча. Кожна робота оцінюється, коментується. Якщо помилки виправляються, оцінка може переглядатися. Всі роботи зберігаються.

Література:

1. Бессалов А.В. Основы теории информации и кодирования. Учебное пособие для студентов технических вузов. «Palmarium Academic Publishing», Germany, 2014. – 274с.  ISBN 978-3-639-85794-8.