Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Освітня траєкторія та вибіркові дисципліни

Навчальний план освітньої програми “Математичні методи криптографічного захисту інформації” передбачає, що 25% усіх кредитів належать дисциплінам, які обирає сам студент. За допомогою таких дисциплін формується його освітня траєкторія, яка закріплюється в індивідуальному навчальному плані студента.

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.
Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року. Для вибору використовується система “Електронного кампусу”.
Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Фахові вибіркові дисципліни з’являються у плані з другого курсу навчання. Вибір виконується перед початком кожного навчального року. Перелік доступних фахових дисциплін оновлюється кожного року.
Студенти першого-третього курсу навчання, магістри та аспіранти першого курсу обирають у весняному семестрі дисципліни на наступний рік навчання.
Магістри-вступники та аспіранти-вступники обирають у перші два тижні вересня дисципліни другого семестру навчання.
Детальніше процедура вибору фахових дисциплін наводиться у Положенні про вибіркові дисципліни ФТІ.

Організація процедури вибору фахових дисциплін на 2020-21 н.р.

Порядок вибору дисциплін студентами кафедри ММЗІ наступний.

Студент обирає з наведеного переліку певну дисципліну, яка йому до вподоби.
Перший етап голосування завершується 26 травня 2020 р.
Старости груп збирають результати вибору студентів своєї групи та надсилають їх першому заступнику завкафедри Сергію Яковлєву (yasv@rl.kiev.ua).
27 травня 2020 року на пошти груп надсилаються зафіксовані списки обраних студентами дисциплін для виправлення можливих технічних помилок.
До 29 травня 2020 року підбиваються підсумки відбору по усьому ФТІ, зокрема, по межкафедральним дисциплінам, після чого, у разі необхідності, запускається другий етап голосування для корегування вибору по тих дисциплінах, по яких не набралось навчальних груп. Корегування здійснюється в індивідуальному порядку.

Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників та аспірантів-вступників — поточного року).

Перелік вибіркових фахових дисциплін

Другий курс (групи ФІ-93, ФІ-94)

Перший слот вибіркових дисциплін (четвертий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Операційні системи  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин,
 іспит
 Грайворонський М.В. (лекції),
 Ільїн К.І. (комп. пр.),
 кафедра ІБ
 Для тих, хто бачить себе спеціалістом у галузі комп’ютерних наук
 Анотація дисципліни
Моделі рефлексії у кібербезпеці  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин,
 іспит
 Смирнов С.А.,
 кафедра ІБ
 Математичні методи дослідження поведінки людини
 Анотація дисципліни
 Силабус дисципліни (короткий опис)
Спеціальні розділи комбінаторного аналізу  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин,
 іспит
 Яковлєв С.В.,
 кафедра ММЗІ
 Для тих, кого не лякає сувора, зубодробильна математика.
 Анотація дисципліни

Другий слот вибіркових дисциплін (четвертий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Системне програмування для багатозадачних операційних систем  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин,
 залік
 Гальчинський Л.Ю.,
 кафедра ІБ
 Програмування на низькому рівні операційної системи Windows
 Анотація дисципліни
 Силабус дисципліни (короткий опис)
Web-програмування  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин,
 залік
 Шелестов А.Ю. (лекції),
 кафедра ІБ
 Програмування веб-ресурсів та пов’язані з цим речі
 Анотація дисципліни
Сучасні технології програмування  4 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин,
 залік
 Деркач О.Г.,
 кафедра ММЗІ
 Курс від випускників нашої кафедри про все хороше та сучасне
 Анотація дисципліни

Третій курс (групи ФІ-83, ФІ-84)

Перший слот вибіркових дисциплін (п’ятий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Математичне програмування  2 кредита,
 лекції: 18 годин,
 практики: 18 годин,
 залік
 Хмельницький М.О.
 кафедра ММЗІ
 Питання, пов’язані із задачами математичного обчислення та алгоритмами розв’язування оптимізаційних задач (сімплекс-метод, лінійне програмування тощо).
 Анотація дисципліни
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення  2 кредита,
 лекції: 18 годин,
 комп. практикуми: 18 годин,
 залік
 Ільїн М.І.
 кафедра ІБ
 Для тих, хто хоче бути “хакером” та копатись у бінарному коді програм
 Анотація дисципліни

Другий слот вибіркових дисциплін (п’ятий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Технології забезпечення якості програмних засобів  3 кредита,
 лекції: 18 годин,
 комп. практикуми: 36 годин,
 залік
 Ткач В.М.,
 кафедра ІБ
 Перевірка правильності виконання програм, QA / QC і оце все
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень  3 кредита,
 лекції: 54 години,
 залік
 Качинський А.Б.,
 кафедра ІБ
 Ознайомлення з “конкурентною розвідкою” — аналізом інформації з відкритих джерел
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)

Третій слот вибіркових дисциплін (шостий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Комп’ютерні мережі  3 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 (лектор уточнюється)
 Терещенко І.М. (комп. пр.),
 кафедра ІБ
 Для тих, хто бачить себе в IT-сфері.
 Анотація дисципліни
Безпека інтернет-ресурсів  3 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин
 Барановський О.М.,
 кафедра ІБ
 Для просунутих користувачів (зі знанням комп’ютерних мереж!).
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)
Моделi та методи прийняття рiшень  3 кредита,
 лекції: 36 годин,
 практики: 36 годин
 Смирнов С.А.,
 кафедра ІБ
 Для тих, хто бачить себе математиком-аналітиком.
 Анотація дисципліни

Четвертий курс (групи ФІ-73, ФІ-74)

Перший слот вибіркових дисциплін (сьомий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Теоретико-числові алгоритми  2 кредита,
 лекції: 18 годин,
 практики: 18 годин,
 залік
 Фаль О.М.,
 кафедра ММЗІ
 Розглядаються сучасні алгоритми розв’язування задачі факторизації та задачі дискретного логарифмування
 Анотація дисципліни
Системи та мережі передачі інформації  2 кредита,
 лекції: 36 годин,
 залік
 Архіпов О.Є.,
 кафедра ІБ
 Розглядаються базові питання побудови інформаційних систем та їх взаємодії
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)

Другий слот вибіркових дисциплін (сьомий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Бази даних та інформаційні системи  2 кредита,
 лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин,
 залік
 Коломицев М.В.,
 кафедра ІБ
 Для тих, хто бачить себе в IT-сфері
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)
Системний аналіз  2 кредита,
 лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин,
 залік
 Качинський А.Б.,
 кафедра ІБ
 Для тих, хто бачить себе математиком-аналітиком.
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)

Третій слот вибіркових дисциплін (сьомий семестр)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Методи теорії надійності та ризику  2 кредита,
 лекції: 36 годин
 Кузнецов М.Ю.,
 кафедра ММЗІ
 Дізнайтесь, навіщо ви три семестри потерпали від Дороговцева :)
 Анотація дисципліни
Нечітке моделювання систем безпеки  2 кредита,
 лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин
 (поза планом)
 Качинський А.Б.,
 кафедра ІБ
 Якщо вам здається, що все просто…
 Анотація дисципліни
 Cилабус дисципліни (короткий опис)

Архівні посилання: