Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Освітня траєкторія та вибіркові дисципліни

Навчальний план освітньої програми “Математичні методи криптографічного захисту інформації” передбачає, що 25% усіх кредитів належать дисциплінам, які обирає сам студент. За допомогою таких дисциплін формується його освітня траєкторія, яка закріплюється в індивідуальному навчальному плані студента.

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.
Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року. Для вибору використовується система “Електронного кампусу”.
Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Фахові вибіркові дисципліни з’являються у плані з другого курсу навчання. Вибір виконується перед початком кожного навчального року. Перелік доступних фахових дисциплін оновлюється кожного року.
Студенти першого-третього курсу навчання, магістри та аспіранти першого курсу обирають у весняному семестрі дисципліни на наступний рік навчання.
Магістри-вступники та аспіранти-вступники обирають у перші два тижні вересня дисципліни другого семестру навчання.
Детальніше процедура вибору фахових дисциплін наводиться у Положенні про вибіркові дисципліни ФТІ.

Організація процедури вибору фахових дисциплін для магістрів першого курсу на весняний семестр 2020-21 н.р.

Порядок вибору дисциплін студентами кафедри ММЗІ наступний.

Студент обирає з наведеного переліку певну дисципліну, яка йому до вподоби.
Перший етап голосування завершується 11 жовтня 2020 р.
Старости груп збирають результати вибору студентів своєї групи та надсилають їх першому заступнику завкафедри Сергію Яковлєву (yasv@rl.kiev.ua).
12 жовтня 2020 року на пошти груп надсилаються зафіксовані списки обраних студентами дисциплін для виправлення можливих технічних помилок.
До 13 жовтня 2020 року підбиваються підсумки відбору по усьому ФТІ, зокрема, по межкафедральним дисциплінам, після чого, у разі необхідності, запускається другий етап голосування для корегування вибору по тих дисциплінах, по яких не набралось навчальних груп. Корегування здійснюється в індивідуальному порядку.

Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників та аспірантів-вступників — поточного року).

Технічні питання можна задавати Сергію Яковлєву безпосередньо або у чаті кафедри.

Перелік вибіркових фахових дисциплін (другий семестр магістратури)

Перший слот вибіркових дисциплін (4 кредита, залік)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Стандартизація в галузі захисту інформації  лекції: 36 годин  Фаль А.М.,
 кафедра ММЗІ
 Анотація дисципліни
Проектування розподілених систем  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 Родіонов А.М.,
 кафедра ІБ
 Анотація дисципліни
Статистичні моделі в задачах розпізнавання образів  лекції: 36 годин  Кригін В.М.,
 кафедра ІБ
 Анотація дисципліни
Аналіз бінарних вразливостей  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 Ільїн М.І.,
 кафедра ІБ
 Анотація дисципліни

Другий слот вибіркових дисциплін (4 кредита, залік)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Технології великих даних  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 Орехов О.А.,
 кафедра ІБ
 Анотація дисципліни
Криптосистеми на еліптичних кривих  лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин
 Бессалов А.В.,
 кафедра ММЗІ
 Анотація дисципліни
Аналіз графів в задачах розпізнавання образів  лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин
 Водолазський Є.В.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни
Технології захисту персональних даних 1  практики: 9 годин Samsung R&D Лише для програми дуальної освіти Samsung

Третій слот вибіркових дисциплін (4 кредита, іспит)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Технологія блокчейн та розподілені системи  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 Кудін А.М.,
 кафедра ММЗІ
Анотація дисципліни
Рефлексивний аналіз поведінки вибору  лекції: 36 годин  Смирнов С.А.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни
Опуклий аналіз в задачах розпізнавання образів  лекції: 36 годин  Водолазський Є.В.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни

Четвертий слот вибіркових дисциплін (5 кредитів, іспит)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Аналіз кіберінцидентів методами машинного навчання  лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин
 Качинський А.Б.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни
Структурні методи розпізнавання образів  лекції: 36 годин,
 практики: 36 годин
 Водолазський Є.В.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни
Теорія і методи соціальної інженерії в кібербезпеці  лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин
 Стьопочкіна І.В.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни

П’ятий слот вибіркових дисциплін (5,5 кредитів, іспит)

Дисципліна Навантаження Викладач Примітка
Розділи сучасної криптології 1  лекції: 36 годин,
 практики: 18 годин,
 комп. практикуми: 18 годин
 Яковлєв С.В.,
 кафедра ММЗІ
Анотація дисципліни
Аналіз геопросторових даних 1  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин
 Шелестов А.Ю.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни
Обчислювальна геометрія в комп’ ютерному зорі  лекції: 36 годин,
 комп. практикуми: 36 годин
 Кригін В.М.,
 кафедра ІБ
Анотація дисципліни

Архівні посилання: