Фізико-Технічний Інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

×
Вхід:

Аспіранти

Напрями підготовки аспірантів і магістрів по спеціальності 113 «Прикладна математика»:

– Математичні методи криптографічного захисту інформації;
– Алгебраїчні, комбінаторні та імовірнісні моделі та методи дискретної математики;
– Аналіз та синтез алгоритмів у класичній та квантовій моделях обчислень.

 

Пропоновані теми досліджень для вступників:

1. Аналіз та синтез сучасних алгебраїчних криптосистем та методів оцінки їх стійкості у класичній та квантовій моделі обчислень (науковий керівник – Савчук М.М.);
2. Підвищення ефективності реалізацій сучасних постквантових криптосистем (науковий керівник – Завадська Л.О.).

 

Теми дисертацій аспірантів кафедри ММЗІ:

Аспірант: Ломаченко І. О.
Тема дисертації: Алгебраїчно-імовірнісні моделі та методи криптоаналізу
Науковий керівник: В.о. зав. кафедри, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2017 рік

 

Аспірант: Чорний О.М.
Тема дисертації: Дослідження функціональності та ефективності розподілених криптографічних протоколів
Науковий керівник: В.о. зав. кафедри, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2018 рік

 

Аспірант: Пекарчук Н. А.
Тема дисертації: Алгебраїчні, комбінаторні і імовірнісні моделі криптології та розпізнавання образів
Науковий керівник: В.о. зав. кафедри, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2018 рік

 

Аспірант: Оксьоненко М. П.
Тема дисертації: Методи аналізу алгебраїчних та структурних особливостей безключових перетворень
Науковий керівник: Доцент кафедри, к.ф.-м.н., с.н.с. Завадська Л. О.
Вступ до аспірантури: 2018 рік

 

Аспірант: Байбуз М. А.
Тема дисертації: Алгебраїчно-імовірнісні методи криптоаналізу симетричних шифрів
Науковий керівник: В.о. зав. кафедри, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2018 рік

 

Аспірант: Грубіян Є. О.
Тема дисертації: Застосування ізогеній еліптичних кривих для побудови постквантової системи обміну повідомленнями
Науковий керівник: В.о. зав. кафедри, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Савчук М. М.
Вступ до аспірантури: 2019 рік